Drukarnie

55-lecie DNT

4 czerwca Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. obchodziła swoje święto.


Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. w tym roku skończyła 55 lat. Była to okazja do zorganizowania dla pracowników zakładu święta, które, jak powiedział, podczas ceremonii otwarcia, prezes DNT Andrzej Janicki, powinno przekształcić się w Dzień Drukarza i na stałe wrócić do tradycji zakładu.
W sobotę 4 czerwca, na terenie drukarni zabrali się goście i jej pracownicy. Wśród zaproszonych gości obecni byli niegdysiejsi dyrektorzy drukarni: Ewelina Gabińska i Witold Pietrzak; Polską Izbę Druku reprezentował Edward Dreszer, Zwiazek Zawodowy Pracowników Poligrafii Izabela Jedynak, Sekcję Poligrafów SIMP Bogdan Wyrzykowski, Bractwo Kawalerów Gutenberga – jej kanclerz Jacek Kuśmierczyk. Jerzy Kozłowski (obecnie prezes Wydawnictw Komunikacji i Łączności) reprezentował byłych pracowników drukarni a Ryszard Maćkowiak – prezes Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. – przyjaciół zakładu. Byli również przedstawiciele mediów branżowych.
Podczas oficjalnej ceremonii, z okazji 55 lecia Drukarni, wręczono wyróżniającym się pracownikom odznaczenia państwowe – Krzyże Zasługi. I tak Srebrne Krzyże otrzymali: Małgorzata Woźniakowska, Andrzej Łempicki, Adam Remiszewski, Edward Sitek, Witold Kowalczyk; Brazowe: Mirosław Pawliński, Włodzimierz Stańczak, Maciej Tutaj. Odznaczenia wręczył wicewojewoda Województwa Mazowieckiego Maciej Sieczkowski.
Okolicznościowe dyplomy i nagrody otrzymało grono wyróżniających się pracowników zakładu, i to zarówno tych, którzy przepracowali po kilkadziesięt lat w drukarni jak i niedawno zatrudnieni, obsługujący najnowocześniejsze maszyny. Wręczając te wyróżnienia prezes Janicki podkreślił, że w ten sposób wyróżnione są zarówno osoby tworzące jej historię, dzięki którym drukarnia przetrwała nacięższe chwile, jak i jej nadzieja – młodzież, do której należy przyszłość.
Woróżnienia otrzymali: Grzegorz Arkuszewski, Hanna Jakubiak, Stanisław Kosmowski, Andrzej Łempicki, Jolanta Jóźwik, Maria Miechowska, Grażyna Polaszyk, Franciszek Saczuk, Edward Sitek, Włodzimierz Stańczak, Alicja Szewczyk, Dorota Szpringier, Maciej Tutaj, Małgorzata Woźniakowska, Maciej Zieliński, Bogusław Zych, Feliks Miklaszewski.
W przemówieniu rozpoczynającym obchody Janicki podziękował załodze za trud wniesiony w walce o utrzymanie zakładu przy życiu: w 2001 roku drukarnia stała na granicy bankructwa – decyzja o ograniczeniu pensji, ciężka praca wszystkich przyczyniły się do zwiększenia portfelu zamówień, uzdrowienia kondycji finansowej drukarni. Dziś zakład przynosi zyski, inwestuje w nowoczesne maszyny.
Po części oficjalnej na gości i gospodarzy spotkania (załoga drukarni) czekały pyszna wojskowa grochówka, kiełbaski z grilla, a przede wszystkim wyśmienity, w kształcie książki z napisem 55 lat DNT, tort. Wszyscy razem pozowoli do wspólnego, rodzinnego zdjęcia.

(info a.p.)

Dodaj komentarz