Targi Targi w Polsce

XIV Targi Książki Historycznej

Ponad 80 wydawców prezentujących 1500 pozycji uczestniczy w tegorocznych XIV Targach Książki Historycznej. Tradycyjnie odbywają się one w Stołecznym Klubie Garnizonowym WP w Warszawie.


Głównym elementem pierwszego dnia Targów jest uroczystość ich otwarcia połączona z wręczeniem Nagrody Klio. Przyznaje je jury (wyłonione przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej) w następujących kategoriach: autorskiej, monografii naukowej, edytorskiej i varsavianów. Wręczana jest również Specjalna Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka.
A oto laureaci tegorocznej Nagrody Klio (w kolejności uzyskanych miejsc):

W kategorii autorskiej:
– Wiktoria Śliwowska – za książkę: „Ucieczki z Sybiru”, Wydawnictwo „Iskry”
– Jarosław Czubaty – za książkę: „Zasada dwóch sumień. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacji wyboru (1795-1815)”, Wydawnictwo Neriton
– Grzegorz Nowik – za książkę: „Zanim złamano Enigmę”, Oficyna Wydawnicza Rytm i Wojskowe Biuro Badań Historycznych.

W kategorii monografii naukowej:
– Wojciech Tygielski za książkę „Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracone szanse na modernizację”, Towarzystwo Więź
– Jerzy Fiećko – za książkę: „Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
– Maciej Mycielski – za książkę: „Miasto mieszkańców, wieś obywateli. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (od 1830 roku)”, Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej i Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Robert Traba za książkę „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Studiów Politycznych PAN.

W kategorii edytorskiej:
Dom Wydawniczy „Bellona” za edycję książki Mirosława Nagielskiego „Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani Koronni”.

W kategorii varsaviana:
– Fundacja Warszawy za serię wydawniczą „Warszawskie Termopile”
– Wydawnictwo Bosz za książkę „Warszawa przedwczorajsza” Olgierda Budrewicza

Tegoroczne jury Nagrody Klio stanowią: prof. Tomasz Szarota, prof. Barbara Grochulska, prof. Jan Kieniewicz, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Janusz Tazbir oraz Tomasz Łubieński i Marian Turski.

Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka uhonorowany został Krzysztof Filipow za książkę „Order Orła Białego” (wyd. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku), oraz Tadeusz Epsztein za książkę “Piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX wieku” (Wydawnictwo Neriton i Instytut Historii PAN).

W tym roku przyznana została Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Marka Gałęzowskiego, autora książki „Wierni Polsce” (Wydawnictwo LTW).

Organizatorami Targów są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Dom Wydawniczy Bellona
(info a.p.)

Dodaj komentarz