Targi Targi w Polsce

Zakończyły się XVI KTK

XIV Warszawskie Krajowe Targi Książki w Warszawie odwiedziło 18,5 tys. osób, spotkało się z nimi 130 autorów.


W niedzielę 4 grudnia zakończyły się 16. Krajowe Targi Książki w Warszawie. W ciągu trzech dni zaprezentowało się około 100 wystawców, z czytelnikami spotkało się 130 pisarzy, ilustratorów i tłumaczy. Zorganizowano 170 imprez towarzyszących Targom.

Na uroczystym otwarciu obecni byli: minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, Krzysztof Czerwiński z Kancelarii Prezydenta RP, Rafał Grupiński, poseł na Sejm RP, Nebojša Koharović, ambasador Republiki Chorwacji, Tomasz Merta, podsekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego, Ryszard Grąbkowski reprezentujący wojewodę mazowieckiego, prezes Polskiej Izby Książki Dorota Malinowska-Grupińska, Aniela Topulos, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, a także przewodnicząca komitetu organizacyjnego Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA, prezes Fundacji ABC XXI Irena Koźmińska, Andrzej Nowakowski, dyr. Instytutu Książki, Jan Budkiewicz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, Bożena Sobczyk, członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Publicznych NSZZ „Solidarność”, Andrzej Pieniak, dyrektor Targów EDUKACJA XXI, Olcha Sikorska, wiceprezes PTWK i komisarz Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży, Józef Skrzypiec, dyrektor Domu Wydawniczego Bellona, organizatora Targów Książki Historycznej, Maria Marjańska-Czernik, prezes Polskiej Sekcji IBBY, Krystyna Lipka-Sztarbałło, przewodnicząca Sekcji Ilustratorów Okręgu Warszawskiego ZPAP, Jan Rodzeń, kierownik Klubu Księgarza oraz Lech Isakiewicz, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki i prezes Ars Polona S.A. Magdalena Ślusarska.

Minister Kazimierz Michał Ujazdowski powiedział, że mecenat państwa powinien bardzo uważnie i bardzo dynamicznie traktować wsparcie dla książki i promocji czytelnictwa oraz zadeklarował, że będzie to jeden z głównych przedmiotów jego zainteresowań, a przede wszystkim jego pracy.

List do organizatorów Targów skierował premier Kazimierz Marcinkiewicz, który zapewnił o wyjątkowym miejscu jakie zajmuje książka w polityce kulturalnej państwa.

W odpowiedzi prezes Polskiej Izby Książki Dorota Malinowska-Grupińska powiedziała, że z ogromną radością słuchała deklaracji Pana Ministra i Pana Premiera, że czytelnictwo będzie tak bardzo leżało im na sercu jak nam i że ma nadzieję, że dzięki temu również Krajowe Targi Książki staną się wielką, wspaniałą imprezą.

Targi wywołały duże zainteresowanie mediów – prasy codziennej i branżowej, a także mediów elektronicznych – telewizji, radia i Internetu.

Tegoroczna edycja Targów skierowana była głównie do młodszych czytelników. Specjalnie dla nich stworzono „Magiczny Zakątek”, gdzie zorganizowano wiele wystaw, konkursów i zabaw. Dzieci mogły spotkać swoich ulubionych bajkopisarzy i ilustratorów – Joannę Papuzińską, Joannę Olech, Krystyna Siesicka, Bohdana Butenko, Grzegorza Kasdepke, Liliana Bardijewska i Wojciecha Widłaka. Były też obecne „kultowe” wręcz autorki literatury dla najmłodszych – Joanna Kulmowa i Krystyna Siesicka.

Okres przedświąteczny był okazją do zaprezentowania wielu premier i nowości książkowych. Swoje książki podpisywali m in. prof. Władysław Bartoszewski, Ernest Bryll, Jarosław Abramow-Newerly, Jerzy Pilch, prof. Jerzy Bralczyk, Jacek Bocheński, Tomasz Raczek, Piotr Kuncewicz, Robert Korzeniowski, prof. Anna Świderkówna, Rafał Ziemkiewicz, Marek Zagańczyk, Marcin Wolski, Jacek Pałasiński, Piotr Kofta, Marcin Bruczkowski, Krystyna Kofta, Jacek Cygan, Piotr Kofta, Michał Jagiełło, Tessa Capponi-Borawska, Stefan Friedman, Janusz Ekiert, Marek Gaszyński, Ewa Błaszczyk, Urszula Ledzewicz, Agata Passent, Hanna Samson, Marek Wawrzkiewicz, Piotr Kuncewicz, Jarosław Kurski, Dariusz Michalski, Krystyna Gucewicz, Remigiusz Grzela, Beata Pawlikowska, Hanna Szymanderska, Wojciech Sumliński oraz pierwszy raz goszczący w Polsce fiński pisarz Matii Yrjänä Joensuu. Gośćmi specjalnymi Targów byli też – Katarzyna Herbertowa, a także mistrz fotografii Adam Bujak oraz mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Do wielu autorów ustawiały się kolejki łowców autografów.

Spotkania branżowe były szansą na zapoznanie się z planami nowego rządu wobec rynku książki. Podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Polską Izbę Książki i Ars Polonę S.A., do którego zaproszono Tomasza Mertę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dorotę Malinowską-Grupińską, prezesa Polskiej Izby Książki, Magdalenę Ślusarską, prezesa Ars Polony S.A oraz Janusza Palikota i Rafała Grupińskiego, posłów z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, dyskutowano o problemach branży wydawniczej – wspieraniu programów promocji czytelnictwa, dotacji dla publikacji książkowych i czasopism, pozyskiwaniu środków finansowych na zakupy nowości dla bibliotek publicznych, utrzymaniu zerowej stawki podatku VAT i likwidacji Funduszu Promocji Twórczości. W odpowiedzi na jeden z postulatów środowiska wydawców min. Tomasz Merta zapowiedział ograniczenie liczby egzemplarzy obowiązkowych wysyłanych przez wydawców do bibliotek, a także zapewnił, że resort kultury będzie dążył do utrzymania preferencyjnej stawki podatku VAT przy sprzedaży książek po roku 2007. Zadeklarował również utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami środowiska książki i stowarzyszeniami twórczymi.

Najliczniejsze grono słuchaczy przybyło na spotkanie „Lecz dziecko we mnie utopiło się po tysiąckroć, czyli o drodze do dojrzałej twórczości – etap akademicki” przygotowane przez Koło Literackie studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z dużym zainteresowaniem spotkała się również dyskusja wokół najnowszej książki Piotra Kuncewicza „Legenda Europy” (Muza SA) zatytułowana „Europejska przestrzeń literacka” zorganizowana przez Związek Literatów Polskich, a także forum dyskusyjne Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości na temat „Promocja książki niskonakładowej. Przeszkody i nadzieje”.

Targom towarzyszyły wystawy ilustracji, książek nagrodzonych w konkursie PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku 2004” oraz w konkursach organizowanych przez Polską Sekcję IBBY „Książka Roku”.

„Cieszę się, że Polacy są tak bardzo ciekawi innych kultur” – powiedział ambasador Republiki Ekwadoru Fernando Flores do licznie zgromadzonej publiczności podczas wernisażu wystawy „Świat andyjski”. Jej autor – Tomasz Wójcik – wyjaśnił dlaczego ta ekspozycja gości właśnie na 16. Krajowych Targach Książki: „Wszystko zaczęło się od książki o Ameryce Południowej. Od tego czasu ten świat pojawił się w naszych marzeniach. Jechaliśmy więc tam pełni obrazów”. Prezentowane na wystawie prace przedstawiają życie codzienne mieszkańców państw andyjskich, ich kulturę, obyczaje, kolorowe fiesty i krajobrazy. Organizatorem wystawy była Ars Polona. Patronat honorowy objęła Ambasada Republiki Ekwadoru w Polsce.

Biuro Prasowe 16. Krajowych Targów Książki w Warszawie dziękuje za współpracę wszystkim dziennikarzom obsługującym Targi z prasy, radia, telewizji i mediów elektronicznych. Dzięki nim w tym roku tematyka targowa była tak szeroko obecna w druku, eterze i Internecie.

Informacje:

Piotr Dobrołęcki

Dodaj komentarz