Organizacje branżowe

Kultura jest bezpartyjna

Dyrektor Instytutu im. A. Mickiewicza Maciej Domański

Na zebraną w trybie pilnym konferencję prasową zaprosił dziennikarzy dyrektor Instytutu im. Adama Mickiewicza Maciej Domański. 7 grudnia 2005 r. w sali PAP za pośrednictwem mediów próbował w ten sposób porozumieć się z własnym szefem – ministrem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim. Konflikt między Panami narasta.


Powodów konfliktu jest wiele. Do „starych” – głównie nie najlepszej oceny pracy Instytutu, a jednocześnie braku merytorycznej dyskusji – doszedł jeszcze jeden: zapowiedź podziału placówki na dwie części. Tym samym nastąpiłby powrót do starej struktury organizacyjnej instytucji zajmujących się promocją polskiej kultury – istnienia Instytutu A.M. jako organizmu zajmującego się promocją kultury za granicą oraz Narodowego Centrum Kultury – promocja w Kraju.

Wg Domańskiego, wspólne działanie tych dwu instytucji, w nowych warunkach społeczno-politycznych, po wstąpieniu Polski do Unii sprawdziło się, pozwoliło na skoordynowanie prac służących umiędzynarodowieniu polskiej kultury. Tych prac, rozpoczętych i prowadzonych, jest wiele i wszystkie realizowane są zgodnie z przyjętym w połowie roku planem. Można tu wymienić np. multimedialny projekt nauki języka polskiego, film o Adamie Mickiewiczu, rozpoczęcie prac nad sezonem Biblioteki Paryskiej w Polsce, itd. Połączenie obydwu placówek pozwoliło ponadto na zaoszczędzenie (wynagrodzenia i koszty administracyjne) ok. 1 mln. zł.

Jednym z zarzutów stawianych Domańskiemu jest podpisanie złej umowy z Polską Agencją Prasową dotyczącej obsługi merytorycznej powstającego portalu „Polska kultura” (www.art.pl), na który przeznaczona została kwota 115 tys. zł. Tymczasem podpisany został w tej sprawie jedynie list intencyjny.
Wg Domańskiego konflikt wynika z „z partyjnej nieufności do bezpartyjnego fachowca”.
(info ap.)

Dodaj komentarz