Kadry Wydawnictwa

Beata Koźniewska Redaktorem Naczelnym WSiP

Redaktorem Naczelnym Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych została 1 sierpnia br. ponownie Beata Koźniewska.

Funkcję Redaktora Naczelnego WSiP pełniła ona wcześniej w okresie od maja 1999 r. do lutego 2006 r. Pani Beata Koźniewska jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1982-1988 była pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1988 r. zatrudniona w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, kolejno jako starszy asystent redaktora, redaktor merytoryczny, redaktor inicjujący i Kierownik Redakcji Matematyczno-Przyrodniczej.
(info WSiP)

Dodaj komentarz