Różne

Warszawscy bibliofile świętują 88-lecie

24 października w gościnnych salach Muzeum Historycznym m.st. Warszawy odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone jubileuszowi 85-lecia istnienia Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.


Przybyli na nią miłośnicy książek ze stowarzyszeń, organizacji i bibliotek z całej Polski. Swoje życzenia złożyli m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Rafał Skąpski, prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Waldemar Janaszkiewicz, prezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki a jednocześnie przedstawiciel Kapituły Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem z Lublina dr Zbigniew Jóźwik, prezes Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki Andrzej Łuczak oraz grafik Włodzimierz Rudnicki (wręczyli pięknie opracowany graficznie dyplom ze stosownym, poświęconym warszawskim bibliofilom wierszem Grzegorza Matuszaka), prezes Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu dr Ewa Andrysiak, przedstawicielka Muzeum w Malborku Bogdana Omieczyńska, prezes Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki Krystian Szczęsny.

W części rocznicowej wystąpili: Edward Towpik (prezes TBP), Roman Nowoszewski, który w referacie pt. „85 lat – kilka epok” przypomniał historię Towarzystwa, Lech Kokociński (referat pt. „Wkład warszawskich bibliofilów w rozwój polskiej ekslibrisologii) oraz Kasper Świerzowski, który przedstawił pierwszy numer „Akapitu” (co prawda jeszcze bez okładki), nowego rocznika bibliofilów oraz przypomniał zebranym wcześniejsze czasopisma bibliofilskie.

Po części oficjalnej nastąpiło otwarcie wystawy „Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie 1921-2006. Tradycja i współczesność”. Wystawa ta, ze zbiorów Lecha Kokocińskiego, będzie czynna do 19 listopada br.

Towarzystwo Bibliofilów Polskich Zostało utworzone w 1921 roku, działało do roku 1948. Odtworzone w 1958 roku – pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Książki – istniało do roku 2002. Zostało wówczas rozwiązane, a członkowie Oddziału Warszawskiego TPK reaktywowali dawne stowarzyszenie, powracając do historycznej nazwy.
Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie – kontynuator tradycji przedwojennego TBP i TPK – skupia bibliofilów, interesujących się zarówno książkami pięknymi i rzadkimi, starymi oraz nowymi, ceniących w nich nie tylko treść i ciekawe proweniencje, ale również ich fizyczną urodę: piękny druk i papier, wysmakowany układ graficzny, szlachetną oprawę introligatorską.

(info ap)

Dodaj komentarz