Rynek wydawniczy Wydawnictwa

60-lecie PIW

Dnia 20 listopada 2006 roku w Sali Dembego Biblioteki Narodowej odbyły się uroczystości jubileuszowe Państwowego Instytutu Wydawniczego. Gospodarzami byli dyrektor Rafał Skąpski oraz dyrektor BN Michał Jagiełło.


Przybyło ponad 300 zaproszonych gości: byłych i obecnych pracowników PIW (m.in. jeden z pierwszych dyrektorów PIW Andrzej Wasilewski, główna księgowa Krystyna Nowicka – 25 lat pracy, Zofia Bartoszewską – z-ca red. naczelnego – 30 lat pracy), grafików i pisarzy związanych z oficyną (m.in. Józef Hen, Wiesław Myśliwski, Krzysztof Gąsiorowski), dziennikarzy. Obecni byli m.in.: podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta, dyr Instytutu Książki Magdalena Ślusarska, prezes Polskiego Pen Clubu prof. Władysław Bartoszewski, prezes ZLP Marek Wawrzkiewicz, wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej Eugeniusz Kabatc, dyrektor Muzeum Literatury prof. Janusz Odrowąż-Pieniążek, ambasadorowie Białorusi, Chin, Rosji, Węgier.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: podsekretarz Stanu w MKIDN Tomasz Merta oraz dyr. Rafał Skąpski, który przypomniał historię PIW, mówił o problemach ostatnich lat, obecnych osiągnięciach, odczytał również list gratulacyjny od ministra MKiDN Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Oceniając działania czynione w ostatnich latach, działania zmierzające do uzdrowienia sytuacji w PIW, jednego z nielicznych dziś wydawnictw państwowych, zwrócił się do Ministerstwa Kultury… z propozycją powołania na bazie PIW Narodowej Instytucji Wydawniczej realizującej zadania Państwa w dziedzinie literatury.

Nie zabrakło wspomnień: po zakończeniu przemówień, przy okrągłym stoliku snuli je Józef Hen oraz Michał Jagiełło, który w latach 70. przez trzy lata pracował w PIW-ie na stanowisku… „maszynistki”, bo innych wolnych stanowisk nie było. Przy okazji zwrócił, pożyczone 25 lat temu z biblioteki PIW, książki, które gdzieś „zawiruszyły się” na domowych półkach.

Część oficjalną zakończył przepiękny koncert fortepianowy Beaty Bilińskiej, która dla zgromadzonych gości zagrała utwory J.S. Bacha, K. Szymanowskiego i F. Chopina.

Tradycyjnie, uroczystości jubileuszowe są okazją do uhonorowania zasłużonych osób. Odznaczenia otrzymali następujący pracownicy i współpracownicy PIW:
– Złoty Medal „Gloria Artis” – Józef Hen i Waldemar Świerzy,
– Srebrny Medal „Gloria Artis” – Zofia Bartoszewska, Marian Bizan, Janusz Degler;
– Brązowy Medal „Gloria Artis” – Maria Bokszczanin, Ewa Maciak;
– Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”: Bibianna Ciompała, Agnieszka Dębska, Krystyna Kurman, Krystyna Podgórecka.
Odznaczenia wręczył T. Merta.

Ponadto Polskie Towarzystwo Wydawców Książki uhonorowało PIW Medalem Okolicznościowym PTWK, a dyr. Rafała Skąpskiego Odznaką Honorową PTWK.

Elementem uroczystości był wernisaż poświęcony jubileuszowi PIW: zaprezentowane zostały pierwsze tytuły wydane przez oficynę, serie, najważniejsze, głośne tytuły oraz piwowskie ciekawostki edytorskie, unikatowe lub „specjalne” wydawnictwa. Wiele zdjęć i wiele sylwetek – np. Juliusza W. Gomulickiego, Pawła Hertza, Jana Józefa Lipskiego, Jana Kotta, Zygmunta Kubiaka, Ireny Szymańskiej, Stefana Treugutta. Jest co wspominać…

Wystawa czynna będzie do końca 2006 roku, jej współorganizatorem jest Biblioteka Narodowa.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia PIW opublikował książkę „Foksal 17” autorstwa Leszka Żulińskiego pokazującą historię i dorobek Państwowego Instytutu Wydawniczego. W książce znajdziemy informacje o osobach, które tworzyły i tworzą świetność tej oficyny – autorach, redaktorach, tłumaczach, grafikach. PIW od sześćdziesięciu lat wyznacza standardy edytorskie. Przyczynia się do rozwoju polskiej humanistyki, ma w swoim dorobku blisko 11 tysięcy tytułów o łącznym nakładzie kilkuset milionów egzemplarzy – głównie z zakresu literatury pięknej, eseistyki, historii i historii kultury. Ukazały się w tym czasie wydania dzieł zebranych wybitnych polskich i światowych klasyków, takich jak Joseph Conrad, Władysław St. Reymont, Henryk Sienkiewicz, Fiodor Dostojewski, Émile Zola, William Shakespeare, Wolfgang Goethe. PIW wydawał też dzieła słynnych współczesnych pisarzy i myślicieli, wśród których znaleźli się m.in. Abe Kobo, Simon de Beavoire, Gabriel Garcia Marquez, Bohumil Hrabal, William Faulkner, Umberto Eco, Günter Grass, Erich Fromm, Zygmunt Bauman, Mircea Eliade, Hans-Georg Gadamer.
PIW jest ceniony za kontynuację wieloletnich serii wydawniczych: Rodowody Cywilizacji (ponad 150 tytułów), Biografie Sławnych Ludzi (ponad 100 tytułów), Biblioteka Myśli Współczesnej (ponad 250 tytułów). Dużym zainteresowaniem cieszą się najnowsze serie: Spojrzenia oraz seria 80 Światów. PIW jest wyłącznym wydawcą dzieł Hermanna Hessego, Milana Kundery oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Uroczystości Jubileuszowe 60-lecia PIW odbywają się pod patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego; sponsorem Uroczystości Jubileuszowych 60-lecia PIW jest Kredyt Bank.

Dodaj komentarz