Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty Różne Targi Targi w Polsce

FENIKSY 2007 PRZYZNANE

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2007 przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2007

W kategorii seria wydawnicza

 • dla Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM za serię „Biblioteka Pana Cogito”, będącą unikalną formą utrwalania poetyckiego przesłania Pana Cogito, który ku swej przyszłości zmierzał po „strunach światła”.
 • dla Wydawnictwa Marek Derewiecki za serię “DAIMONION”,
  przybliżającą wielkie filozoficzne teksty, dzięki którym łatwiej nam
  zrozumieć siebie, innych i świat.

  W kategorii literackiej

 • dla Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK za książkę ,,Niebo dla akrobaty” autorstwa Jana Grzegorczyka, poruszającą w swej prostocie i dotykającą tajemnicy śmierci, która dla wielu nie zawsze jest wystarczającym usprawiedliwieniem, by choć na chwilę oderwać się od życia.
 • dla Księgarni Św. Jacka za tomik poezji ,,Cierpliwość Boga. 66 wierszy z lat 2003-2006” autorstwa ks. prof. Jerzego Szymika,
  pełen myśli o tym, co pozwala nam żyć, kochać, cierpieć i wciąż mieć nadzieję.

  W kategorii nauki kościelne

 • dla Instytutu wydawniczego PAX za książkę ,,Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej” autorstwa ks. prof. Mariana Ruseckiego, będącą oryginalną syntezą współczesnej myśli teologicznej na temat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
 • dla FRONDY i Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM za książkę Msza święta w pytaniach i odpowiedziach autorstwa Łukasza Kubiaka, która jest pełnym mądrości zamyśleniem nad tajemnicą Boga obecnego w Eucharystii.W kategorii albumy i walory edytorskie
 • dla Wydawnictwa JEDNOŚĆ za album ,,O malowaniu duszy i ciała. Szkice o sztuce” autorstwa Tadeusza Boruty, z uwagi na wyjątkową estetykę i porywającą błyskotliwość w ukazywaniu różnic między sztuką anielską a „sztuką diabelską”.
 • dla Wydawnictwa WAM za album ,,Raj utracony” który przygotował Jan Gać, będącą pasjonującą opowieścią o pewnym „Świętym Eksperymencie”, jaki był prawdopodobnie ostatnią udaną próbą zbudowania „raju na ziemi”…W kategorii książki dla dzieci
 • dla Wydawnictwa WAM za książkę ,,Historie wigilijne” autorstwa Renaty Banaszczyk, przywołującą pełne cudowności dni Bożego Narodzenia i przypominającą, że dzieci dlatego widzą więcej, bo na świat patrzą także sercem.
 • dla Księgarni Św. Jacka za książkę ,,Dekalog w tekstach, w piosenkach, w obrazach”, którą opracowali Barbara i Marcel Trojanowie,
  będącą oryginalną próbą objaśnienia Dekalogu słowem, obrazem i dźwiękiem.

  W kategorii książki dla młodzieży

 • dla Instytutu Wydawniczego PAX za książkę ,,Nie lękaj się!” Przewodnik (nie bardzo) religijny dla młodzieży w wieku rozmaitym której autorami są Luigi Guglielmoni i Fausto Negri, za niebanalną próbę odpowiedzi na pytanie: „Do czego przydaje się wiara?”.W kategorii autora zagranicznego
 • dla Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego za książkę ,,Boskie Oblicze. Całun z Manopello” autorstwa Paula Badde, z uwagi na wyjątkowość świadectwa, które istotnie przekracza granice naszej wyobraźni…
 • dla Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK za książkę ,,Pasterz” autorstwa Bernarda Lecomte, będącą rzetelną i śmiałą syntezą biograficzną ukazującą niepodlegający jakimkolwiek stereotypom fenomen Jana Pawła II.W kategorii tłumacz
 • dla Agnieszki Kuryś, za przekład prac Adolphe’a Geschégo: ,,Chrystus, Człowiek i Przeznaczenie” w uznaniu za wyjątkową jasność i obrazowość słowa.W kategorii publicystyka religijna
 • dla Edycji Świętego Pawła za książkę ,,Biesłan. Requiem” autorstwa Andrei Strunk, ukazującą dramat zwykłych ludzi, którym przyszło doświadczyć piekła na ziemi.
 • dla Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK za książkę ,,Kobiety w Biblii” autorstwa Elżbiety Adamiak, odczytującą los kobiet w Biblii poprzez pryzmat doświadczeń współczesnej kobiety.


  NAGRODY – FENIKS 2007

  W kategorii seria wydawnicza

 • dla FRONDY i Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM za „Srebrną serię”, prezentującą publikacje stawiające nas wobec pytań najważniejszych, których echo wpływa na kształt i sens jutra.
  w kategorii literackiej
 • dla Wydawnictwa JEDNOŚĆ za powieść ,,7 km od Jerozolimy” autorstwa Pino Farinottiego, będącą zdumiewająca opowieścią, która otwiera szeroko zamknięte oczy, przypiera do muru i długo po odłożeniu książki niepokoi…W kategorii nauki kościelne
 • dla Wydawnictwa KUL za książkę ,,Socjologia moralności” autorstwa ks. prof. Janusza Mariańskiego, porządkującą naszą wiedzę o tym, jak żyć po ludzku na początku XXI wieku.W kategorii albumy i walory edytorskie
 • dla Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM za album ,,Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta” pod redakcją Józefa Marii Ruszara, dokumentujący inspiracje malarskie Pana Cogito, który idąc pod prąd ku źródłu, odczytywał z wolna kształt świata i tajemnicę istnienia.W kategorii książki dla dzieci
 • dla Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC za książkę ,,Skarb, Królestwo i sto owiec” autorstwa ojca Leona Knabita OSB i dzieci z Tyńca,
  zanurzającą w prostotę Jezusowych przypowieści, co staje się zachętą, by w nich właśnie szukać skarbu prawdziwego.

  w kategorii autor zagraniczny

 • dla Wydawnictwa WAM za książkę ,,Wzywany czy niewzywany. Bóg się tutaj zjawi” autorstwa ks. prof. Tomasa Halika, będącą poruszającym świadectwem wiary w Boga, zawsze obecnego i nieustannie nadchodzącego z przyszłości.W kategorii publicystyka religijna
 • dla Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK za książkę ,,Donos na Wojtyłę” autorstwa Marka Lasoty, ukazująca bezsilność „bezpieki” wobec tego, który był żywym dowodem na istnienie innego świata.
  w kategorii multimedia
 • dla Wydawnictwa WAM za program multimedialny ,,Kim był Święty Mikołaj?” autorstwa Renaty Zając, będący udaną próbą ukazania prawdziwej postaci Świętego Mikołaja.


  NAGRODA GŁÓWNA FENIKS 2007

  ks. prof. Marek Starowieyski za wytrwałe poszukiwanie w mrokach chrześcijańskiego antyku pereł, dla posiadania których warto oddać wszystko.

  Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS została przyznana po raz pierwszy w 1999 roku, choć już rok wcześniej wydawcy katoliccy z okazji odbywających się III Targów Wydawców Katolickich przyznali swe pierwsze wyróżnienia i nagrody. Rok później, dla podkreślenia odradzania się literatury religijnej, przez wiele lat marginalizowanej, spychanej do kościelnego undergroundu lub wprost prześladowanej przez totalitarny system komunistyczny, oraz z uwagi na budzenie się do życia wydawnictw katolickich, postanowiono, iż ta nagroda honorująca wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej będzie nosiła miano FENIKSA.Dodaj komentarz