Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty Różne

Złoty Feniks 2022 dla ks. prof. Romana Bartnickiego

W wyniku analizy głosów oddanych podczas głosowania zdalnego oraz dyskusji podczas posiedzenia Kapituły Nagrody SWK FENIKS 2022 w dn. 19 września dokonano finalnego wyboru publikacji nagrodzonych i wyróżnionych w ramach jej tegorocznej, jubileuszowej edycji. W porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich członkowie Kapituły dokonali wyboru Laureata Nagrody Głównej FENIKS 2022 oraz Feniksów Specjalnych.

Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty Różne Targi Targi w Polsce

FENIKSY 2007 PRZYZNANE

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2007 przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2007 W kategorii seria wydawnicza dla Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM za serię „Biblioteka Pana Cogito”, będącą unikalną formą utrwalania poetyckiego przesłania Pana Cogito, który ku swej przyszłości zmierzał po „strunach światła”. dla Wydawnictwa Marek Derewiecki za serię “DAIMONION”, przybliżającą wielkie […]