Ranking drukarń

Najlepsza drukarnia dziełowa 2006 roku wg wydawców

Grono laureatów pierwszej części Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych

Rozstrzygnięta została pierwsza cześć organizowanego przez miesięcznik „Wydawca’’ wspólnie z polskim Towarzystwem Wydawców Książek oraz Sekcją Poligrafów SIMP, Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2006 – „Wydawcy Wybierają Drukarnie’’.

Wydawcy ocenili zakłady poligraficzne, z którymi współpracują w trzech kategoriach: jakości wykonywanej produkcji, terminowości realizacji zleceń i komunikatywności. Oceniano w skali od 1 do 6. Drukarnie, które uzyskały największa ocenę średnią zostały wyróżnione.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Jakość produkcji – OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A
Terminowość – Zakład Graficzny COLONEL (Kraków)
Komunikatywność – OPOLGRAF S.A. (Opole)

Wg wydawców Najlepszą Drukarnią Dziełową 2006 roku została
DRUKARNIA NAUKOWO-TECHNICZNA Oddział PAP S.A.

Wręczenie dyplomów odbyło się 18 maja, podczas 52. MTK (Sala Mickiewicza, godz. 12:00) i towarzyszyło rozstrzygnięciu 47. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2006.

W ubiegłym roku zdobywcą tytułu najlepszej drukarni w w Rankingu ,Wydawcy Wybierają Drukarnie’’ zdobył Zakład Graficzny Colonel.

Konkurs organizowany jest od 1997 roku. Patronatem medialnym tegoroczny konkurs objął miesięcznik „,Świat Druku’’ oraz portal: drukarnie.com.pl

Więcej informacji: www.wydawca.com.pl

(informacja – „Wydawca’’)

Dodaj komentarz