Ranking drukarń

Wydawcy wybrali najlepszą drukarnię sezonu 2007/2008

Podczas 53. MTK ogłoszono rezultaty pierwszej części Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych „Wydawcy Wybierają Drukarnie”.


Rozstrzygnięta została pierwsza cześć organizowanego przez miesięcznik „Wydawca’’ wspólnie z polskim Towarzystwem Wydawców Książek oraz Sekcją Poligrafów SIMP Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2007/2008 – „Wydawcy Wybierają Drukarnie’’.

Wydawcy ocenili zakłady poligraficzne, z którymi współpracują w trzech kategoriach: jakości wykonywanej produkcji, terminowości realizacji zleceń i komunikatywności. Oceniano w skali od 1 do 6. Drukarnie, które uzyskały największa ocenę średnią zostały wyróżnione.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach (komplet ocen – patrz załącznik):

– Jakość produkcji – OZGRAF Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A
– Terminowość – Zakład Graficzny COLONEL (Kraków)
– Komunikatywność – Tolek – Drukarnia i. Karola Miarki (Mikołów)

Wg wydawców Najlepszą Drukarnią Dziełową 2007/2008 roku została
DRUKARNIA OPLOGRAF S.A.

Dyplomy odebrali: Ryszard Maćkowiak (prezes OZGRAF S.A.), Iwona Marzec (ZG Colonel), Mirosław Szwczyk (prezes Drukarni Opolgraf SA), Marian D. Dybuła (Drukarnia im. Karola Miarki „Tolek”)

Wręczenie dyplomów odbyło się 16 maja, podczas 53. MTK (Sala Rudniewa) i towarzyszyło rozstrzygnięciu 48. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2007.

Przypominamy, w ubiegłym roku zdobywcą tytułu najlepszej drukarni w w Rankingu ,Wydawcy Wybierają Drukarnie’’ zdobyła Drukarnia Naukowo-Techniczna Oddział PAP S.A.

Konkurs organizowany jest od 1997 roku. Patronatem medialnym tegoroczny konkurs objął miesięcznik „,Świat Druku’’ oraz portal drukarnie.com.pl
(informacja – „Wydawca’’)

Dodaj komentarz