Kadry - poligrafia poligrafia - różne

Nowe władze PID

Przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Druku obecni na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym (24.04) wybrali nowe władze Izby na następną trzyletnią kadencję.


Nowym Prezesem Polskiej Izby Druku został pan Grzegorz Bielecki , prezes drukarni Warszawa Print Sp.zo.o.

 

Członkami Rady Polskiej Izby Druku zostali wybrani:

Bucholc Jacek – Prezes firmy Ferag Polska Sp.zo.o
Dreszer Edward – Prezes Drukarni Lotos
Dziedzic Artur – Właściciel firmy Vidart
Kluk Krzysztof – Prezes drukarni Leograf Group
Lewy Maciej – Prezes drukarni LCL S.A.
Wojtaś Sławomir – Prezes Zakładów Artystycznych ART

 

Do Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku wybrano następujące osoby:

Borodajko-Żbikowski Marek – Henn Group Polska Sp.zo.o.
Górski Leszek – Prezes P.H.U. Technograf S.A.
Hoppe Jerzy – Dyrektor COBRPP
Kopacz Janusz – Prezes Alfa Copy
Wojtczuk Leszek – Właściciel drukarni WL

 

Jerzy Hoppe przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PID. Po odczytaniu protokołu kontrolnego Komisji przyjęto jej wniosek o udzielenie pokwitowania Prezesow i Radzie Izby za rok 2007. Pracę Biura Polskiej Izby Druku oceniono jako prawidłową.

W wyniku głosowania – jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującej Radzie Polskiej Izby Druku i Prezesowi Izby.
(Komunikat Polskiej Izby Druku)


Rada Polskiej Izby Druku na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12.06.2008 r wybrała w głosowaniu jawnym, dwóch V-ce prezesów Rady PID. Zostali nimi pan Maciej Lewy (prezes drukarni LCL SA) oraz pan Edward Dreszer (prezes drukarni Lotos Poligrafia Sp. z o.o.)

Po ukonstytuowaniu się, na tym samym posiedzeniu Rada zapoznała się z tematyką prac prowadzonych obecnie przez biuro Polskiej Izby Druku. Następnie przedstawiono projekty tematów, którymi Rada Izby chciałaby się zająć w czasie swojej kadencji – pozostawiając tę listę otwartą. Ustalono termin 10. 07.2008 r. jako termin pierwszego roboczego spotkania nowej Rady PID.
(Komunikat Polskiej Izby Druku)

Dodaj komentarz