Kadry - poligrafia poligrafia - różne

Nowe władze PID

Przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Druku obecni na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym (24.04) wybrali nowe władze Izby na następną trzyletnią kadencję.


Nowym Prezesem Polskiej Izby Druku został pan Grzegorz Bielecki , prezes drukarni Warszawa Print Sp.zo.o.

 

Członkami Rady Polskiej Izby Druku zostali wybrani:

Bucholc Jacek – Prezes firmy Ferag Polska Sp.zo.o
Dreszer Edward – Prezes Drukarni Lotos
Dziedzic Artur – Właściciel firmy Vidart
Kluk Krzysztof – Prezes drukarni Leograf Group
Lewy Maciej – Prezes drukarni LCL S.A.
Wojtaś Sławomir – Prezes Zakładów Artystycznych ART

 

Do Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku wybrano następujące osoby:

Borodajko-Żbikowski Marek – Henn Group Polska Sp.zo.o.
Górski Leszek – Prezes P.H.U. Technograf S.A.
Hoppe Jerzy – Dyrektor COBRPP
Kopacz Janusz – Prezes Alfa Copy
Wojtczuk Leszek – Właściciel drukarni WL

 

Jerzy Hoppe przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PID. Po odczytaniu protokołu kontrolnego Komisji przyjęto jej wniosek o udzielenie pokwitowania Prezesow i Radzie Izby za rok 2007. Pracę Biura Polskiej Izby Druku oceniono jako prawidłową.

W wyniku głosowania – jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującej Radzie Polskiej Izby Druku i Prezesowi Izby.
(Komunikat Polskiej Izby Druku)


Rada Polskiej Izby Druku na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12.06.2008 r wybrała w głosowaniu jawnym, dwóch V-ce prezesów Rady PID. Zostali nimi pan Maciej Lewy (prezes drukarni LCL SA) oraz pan Edward Dreszer (prezes drukarni Lotos Poligrafia Sp. z o.o.)

Po ukonstytuowaniu się, na tym samym posiedzeniu Rada zapoznała się z tematyką prac prowadzonych obecnie przez biuro Polskiej Izby Druku. Następnie przedstawiono projekty tematów, którymi Rada Izby chciałaby się zająć w czasie swojej kadencji – pozostawiając tę listę otwartą. Ustalono termin 10. 07.2008 r. jako termin pierwszego roboczego spotkania nowej Rady PID.
(Komunikat Polskiej Izby Druku)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *