Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Karakter i Czarne tworzą grupę wydawniczą

Debiutujące na rynku wydawniczym krakowskie wydawnictwo Karakter i wydawnictwo Czarne utworzyły grupę wydawniczą, której celem jest wspólne działanie na rynku. Podstawą współpracy jest zbieżność wizji rozwoju i misji wydawnictw. Obie oficyny stawiają na ambitną ofertę z peryferii bliskich (Czarne) i dalekich (Karakter). Oba wydawnictwa wyznają zasadę fair play w biznesie, wierząc że współpraca i synergia stwarzają lepsze warunki dla rozwoju niż bezpardonowa konkurencja. Inspiracją dla zasad, na których działa grupa, są rozwiązania istniejące na francuskim rynku książki.

Wydawnictwo Czarne jest dystrybutorem książek Karakteru, Karakter zajmuje się sprzedażą praw zagranicznych książek Czarnego. Oba wydawnictwa wpierają się i wymieniają doświadczeniami oraz pomysłami.

Więcej informacji o wydawnictwie Karakter: www.karakter.pl

(info ap)

Dodaj komentarz