Hurt/księgarstwo Różne Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Grupa EMF wchodzi na rynek podręczników

W dniu 1 sierpnia 2011 r., weszła w życie Umowa Inwestycyjna pomiędzy NFI Empik Media & Fashion S.A. (EMF) a akcjonariuszami Gandalf Sp. z o.o. (Gandalf). Na mocy Umowy Inwestycyjnej, od dotychczasowych akcjonariuszy Gandalf, EMF nabywa pakiet kontrolny 70% udziałów Spółki, za łączną kwotę 12,0 mln złotych. Ponadto, Umowa Inwestycyjna zawarta pomiędzy Stronami – przewiduje kontynuację zarządzania Spółką przez twórców Gandalf – Panią Anettę Wilczyoską i Pana Pawła Goszczyńskiego. Dodatkowo, w ramach podpisanej Umowy Inwestycyjnej, EMF zagwarantował sobie prawo odkupienia, a mniejszościowemu udziałowcowi prawo zbycia, pozostałych udziałów Gandalf w ramach opcji PUT/CALL, począwszy od 2015 r.

Gandalf Sp. z o.o. będzie operacyjnie funkcjonowad w ramach E-commerce Services Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Empik (poza Gandalf – w portfolio ECS – znajdują się witryny internetowe empik.com i smyk.com).

Wejście EMF/Empik na rynek podręczników warty 1 mld złotych Gandalf Sp. z o.o. jest jedną z najbardziej uznanych księgarni internetowych w Polsce, jak również zdecydowanym liderem w dystrybucji podręczników szkolnych w Internecie, z ofertą ponad 180 tys. produktów i rocznymi obrotami na poziomie 21 mln złotych.

Dzięki nabyciu księgarni Gandalf, której istotną część działalności stanowi dystrybucja podręczników – EMF/Empik zbuduje swoją pozycję na tym rynku. Dotychczas udział podręczników w sprzedaży Empiku był minimalny. Warto podkreślić, że rynek podręczników w Polsce ma wartośd 1 mld złotych i w ostatnich latach rósł systematycznie, zarówno ze względu na liczbę wydawanych tytułów, wielkośd nakładów, jak również przychody ze sprzedaży. Dlatego zdecydowanie chcemy w nim partycypować.
EMF ma know-how oraz potencjał inwestycyjny i sprzedażowy, które pozwolą w krótkim czasie zwiększyć obroty Gandalfa oraz jego udział w rynku
Maciej Szymański, Prezes Grupy Empik Media & Fashion.

Pozyskanie EMF jako inwestora strategicznego, stanowi kolejny kluczowy etap w rozwoju księgarni internetowej Gandalf i otwiera przed nami wiele możliwości. Dzięki doświadczeniu i wsparciu finansowemu EMF, mamy możliwość powiększyć w krótkim czasie skalę operacji Gandalfa, a tym samym wzmocnić jej pozycję rynkowąAnetta Wilczyńska, Prezes Gandalf Sp. z o.o.

Przez ostatnie lata Gandalf konsekwentnie budował doświadczenie w handlu i dystrybucji podręczników. Istotnym czynnikiem decydującym o dzisiejszym sukcesie Gandalfa jest jakość i sprawność operacji, która przekłada się na duże zaufanie klientów. Wierzymy, że pozyskany zespół i kompetencje pomoże nam w zbudowaniu silnej pozycji na tym interesującym i trudnym rynkuDariusz Stolarczyk, Członek Zarządu i COO/Dyrektor Operacyjny Grupy EMF, odpowiedzialny m.in. za biznes e-commerce.

Przejęcie Gandalf wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez EMF strategię rozwoju kanału sprzedaży internetowej, którą Grupa zintensyfikowała od początku 2010 r., dokonując kolejnych akwizycji. W kwietniu 2010 r., poprzez spółkę zależną Empik, nabył większościowy pakiet udziałów w Virtualo Sp. z o.o. (wiodącego gracza na rynku e-booków i audio-booków). Kolejnymi akwizycjami EMF w tym segmencie były: przejęcie większościowego pakietu akcji w Spółce e-Muzyka S.A. (największego gracza w dystrybucji muzyki cyfrowej na polskim rynku) w lutym 2011 r. oraz nabycie pakietu kontrolnego akcji w spółce GRY-OnLine S.A.
(info EMF)

Dodaj komentarz