Odeszli od nas

Prof. Barbara Skarga (1919-2009)

W wieku 90 lat 18 września w Warszawie zmarła Barbara Skarga, filozof, autorka wielu książek, redaktor naczelna pisma “Etyka”.


Urodziła się w Warszawie 25 października 1919 roku. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Podczas wojny była łączniczką w AK; w 1944 roku aresztowana przez Rosjan i skazana na 11 lat obozu pracy. Po wyjściu z niego otrzymała nakaz dożywotniego osiedlenia w kołchozie. Do kraju powróciła w 1955 Studia ukończyła w 1957 na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie też uzyskała doktorat. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskała w 1988. 19 maja 2008 odbyła się uroczystość odnowienia jej doktoratu.

Była redaktor naczelna pisma “Etyka”, autorką wielu książek m.in.: Narodziny pozytywizmu polskiego 1831-1864 (1964), Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem (1975), Czas i trwanie. Studia nad Bergsonem (1982), Po wyzwoleniu 1944-1956 (1985), Przeszłość i interpretacje (1987), Granice historyczności (1989), Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne (1997, wyróżniona nagrodą im. Jana Długosza), Ślad i obecność (2002), Kwintet metafizyczny (2005), Człowiek to nie jest piękne zwierzę (2007).

W 1995 roku została odznaczona Orderem Orła Białego, były członek Kapituły tego odznaczenia, Kanclerz Orderu w latach 2001-2005. W październiku 2005 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Kanclerza Orderu Orła Białego na znak protestu przeciw prezydentowi elektowi Lechowi Kaczyńskiemu, który podważał zasadność nagradzania tym odznaczeniem przez Aleksandra Kwaśniewskiego niektórych osób.

19 lutego 2000 przyznano jej tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
(info wg Wikipedia)

Dodaj komentarz