Odeszli od nas

Małgorzata Baranowska

Zmarła poetka, pisarka, krytyk i historyk literatury, varsavianistka Małgorzata Baranowska – podał polski PEN-Club. Poetka miała 67 lat, zmarła 22 stycznia w Warszawie.


Małgorzata Baranowska urodziła się 15 marca 1945 w Krakowie. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”, a od 1972 była pracownikiem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Obroniła pracę doktorską pt. „Surrealna wyobraźnia i poezja”.

Współpracowała z wieloma pismami literackimi. m.in. z „Twórczością”, „Literaturą”, „Literaturą na świecie”, „Wiedzą i Życie”, „Kulturą Niezależna”, “Nowymi Książkami”, “Respubliką Novą” oraz z Polskim Radiem (była autorka słuchowisk dla dzieci i audycji literackich). Za książkę Prywatna historia poezji otrzymała w 2000 roku nominację do nagrody literackiej „Nike”. Przetłumaczona na angielski książka Baranowskiej o poezji Wisławy Szymborskiej była rozdawana podczas uroczystości wręczania nagrody Nobla polskiej poetce.

Baranowska była autorką kilku tomików wierszy (m.in. Miasto (1975), Powrót (2002)), książek o sztuce surrealistycznej i o poezji Wisławy Szymborskiej. Najważniejsze w dorobku Baranowskiej eseje; dzieliła się w nich z czytelnikami własną percepcją i sposobem przeżywania świata jak w Pamiętniku mistycznym (1988), książce Warszawa. Miesiące, lata, wieki (1996) czy Prywatnej historia poezji (1999). W albumowej książce Posłaniec uczuć. Prywatna historia pocztówki (2003) Baranowska przedstawiła swoją wielotysięczną kolekcję pocztówek, a także wiedzą o ich historii, kolekcjonowaniu i roli, jaką odegrały w kulturze. Najbardziej osobistą książką Baranowskiej było To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej (1994). Cierpiąca od lat na nieuleczalną chorobę (toczeń) autorka wskzaywał, że chorując można utrzymać się w stanie czynnego życia.
(wg onet.pl)

Dodaj komentarz