Czasopisma poligrafia - różne

“Acta poligraphica” – nowe pismo dla poligrafów

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego w Warszawie przygotowuje do wydawania pismo „Acta Poligraphica”. Pismo przeznaczone będzie dla publikowania recenzowanych prac.


Redaktorem Naczelnym został prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Makowski, którego wspomagać będzie Radę Naukową składająca się z uznanych w środowisku naukowców polskich i zagranicznych. Siedziba redakcji „Acta Poligraphica” znajduje się w lokalu COBRPP, 00-958 Warszawa, ul. Miedziana 11.

Tematyka pisma obejmuje poligrafię jako dziedzinę wiedzy naukowej i przemysłu. Ponadto w „Acta Poligraphica” przewidziano publikowanie prac dotyczących projektowania druków i grafiki użytkowej, programistów systemów typograficznych oraz innego oprogramowania związanego z przygotowaniem do druku. Publikowane będą także artykuły bibliologiczne związane z drukarstwem historycznym lub współczesnym. Redakcja przewiduje również zamieszczanie recenzji książek związanych z tematyką pisma. W założeniach redakcyjnych, treści bibliologiczne, graficzno-designerskie czy historyczne mają służyć rozszerzaniu widzenia poligrafii jako spójnej dziedziny nauki i techniki.

Autorów publikujących będą obowiązywać znane zasady budowania prac naukowych: wstępne abstrakty, przypisy, bibliografie, streszczenia itp. Artykuły poprzedzać będą streszczenia w języku polskim lub angielskim. Redakcja oczekuje na artykuły pisane przez pracowników naukowych oraz autorów związanych z praktycznym wdrażaniem wyników prac badawczych i rozwojowych. Poligrafia jest dziedziną wiedzy naukowej, ale również praktyki przemysłowej. Redakcja spodziewa się więc także tekstów dotyczących technologii i techniki, których autorzy niekoniecznie są akademikami.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

Pismo wydawane będzie w formacie B5, a objętość artykułów może wynosić od 8-10 stron do 20-25 stron gotowej publikacji. Materiały do pierwszego numeru są gromadzone do końca stycznia 2013 roku.

Redakcja „Acta Poligraphica”

Dodaj komentarz