Ranking drukarń

Drukarnia Dziełowa sezonu 2013/2014 wybrana

Pierwszego dnia trwania Międzynarodowych Targów w Krakowie, 23 października 2014 roku, ogłoszono wyniki Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych. Do sali Lwów A przybyło kilkadziesiąt osób: wydawców, drukarzy, pracowników bibliotek. Z ogromną przyjemnością informujemy, że Drukarnią Roku 2013/2014 został Zakład Graficzny COLONEL z Krakowa. Drugie miejsce – ABEDIK z Poznania, trzecie miejsce – kolejna drukarnia krakowska – Skleniarz.
Dyplomy wręczał szef Krakowskiego Oddziału SIMP Józef Marks. Nagrody odebrali: Marcin Ciałowicz (Colonel), Eugeniusz Stasiak (ABEDIK) i przedstawiciel drukarni Skleniarz Piotr Michalak.

Nieoczekiwanym i miłym akcentem było wręczenie w imieniu ABEDIK-a Andrzejowi Palaczowi z okazji 20-lecia „Wydawcy” pamiątkowej grafiki „Trzy życzenia” autorstwa J. Wiśniewskiej-Domańskiej.

Na zakończenie spotkania tegoroczny zwycięzca Rankingu Drukarń Dziełowych ugościł zebranych szampanem i pysznym tortem. (gp)

………………………………………………………

Poniżej materiał dotyczący wyboru tegorocznych laureatów Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych zamieszczony w „Wydawcy” nr 6-9/2014.

Do drugiej części Rankingu – wyboru Drukarni Dziełowej Roku 2013/2014 przeszło 19 zakładów poligraficznych, z czego informacje dotyczące ich sytuacji gospodarczej otrzymaliśmy od 8 firm. Mimo naszych usilnych próśb nie wszystkie drukarnie chcą podawać dane dotyczące swoich obrotów i wyników produkcji. Szanujemy to, domyślając się też, że kierownictwo tych zakładów z góry zakłada gorszą od innych lokatę w Rankingu. Tym bardziej dziękujemy więc szefom i właścicielom zakładów, którzy ankiety przysłali, przypominając też, że zbieramy te informacje, aby choć mniej więcej obserwować trendy na rynku poligraficznym.

W roku ubiegłym pisaliśmy, że analiza nadesłanych danych oraz ocena bieżącej sytuacji na rynku napawała małym, ale zawsze, optymizmem. W 2012 roku w stosunku do 2011 roku produkcja wzrosła o około 10%. Tego niestety nie możemy powiedzieć o 2013, który jawi się jako rok kryzysu ‒ sumarczyny wzrost produkcji wyniósł jedynie niecałe 3%. W połowie zakładów produkcja spadła. Nie oznacza to bynajmniej, pogorszenia kondycji finansowej zakładów. „Wyczyszczenie” portfeli zamówień, pozbycie się niepłacących klientów, zmniejszenie zatrudnienia prowadzi nawet do poprawy sytuacji finansowej zakładów.
W 2013 roku po raz kolejny skokowy (o 20,31%) wzrost produkcji odnotował poznański ABEDIK. Sięgnęliśmy do starych rankingów ‒ rok 2003, obroty ABEDIK-a wynoszą 10,63 mln zł; w 2013 ‒ 38,03. Czyli w ciągu 10 lat poznańska drukarnia zwiększyła produkcję w skali finansowej prawie czterokrotnie. Porównajmy to z innymi zakładami, które przysyłają nam informacje: Opolgraf (10,3 i 25,52); Pozkal (27,2 i 61,3) ‒ wzrosty ponad dwukrotne. W niektórych zakładach obroty niestety spadły.
Duży wzrost produkcji w 2013 roku odnotował krakowski Colonel – o 13,28% i druga drukarnia spod wawelskiego grodu ‒ Skleniarz (o 9,68%). Na podobnym poziomie utrzymała się sprzedaż w trzecim krakowskim zakładzie poligraficznym ‒ Drukarni Wydawniczej oraz w Edice z Poznania.
Interesująco wygląda porównanie produkcji w poszczególnych rodzajach oprawy. Na podobnym poziomie utrzymała się produkcja książek w oprawie zintegrowanej, natomiast dość zauważalnie, i to prawie we wszystkich analizowanych zakładach, wzrosła produkcja w oprawie twardej ‒ w sumie o 11,73%, przy nieznacznym spadku udziału oprawy klejonej. Czy to oznacza jakiś trend sprawdzimy w przyszłym roku.
Po raz kolejny rok z rzędu rósł eksport, w niektórych drukarniach zajmując już bardzo liczący się udział: w Pozkalu i Edice to mniej więcej 1/3 produkcji, najwięcej w Olsztyńskich Zakładach Graficznych ‒ prawie połowa.
Po względem wydajności pracy w dalszym ciągu przoduje ABEDIK z 0,39 mln obrotu na jednego pracownika (o 0,03 mln więcej niż w roku ubiegłym). Od lat zakład ten jest bezkonkurencyjny w tej kategorii oceny. Zakładaliśmy, że wdrożenie oprawy twardej (do 2013 specjalizacją ABEDIK-a była oprawa prosta, nie wymagająca zbyt dużej ilości pracowników) pogorszy wydajność, ale jak na razie nic takiego nie nastąpiło.
Przejdźmy do wyników Rankingu. W tym roku po raz pierwszy wydawcy wybrali najlepszą ich zdaniem drukarnię cyfrową. Jednak wstępne rozmowy z szefostwami tych zakładów wskazują, że bardzo niechętnie chcą podawać informacje o sobie. Ten rok poświęcimy więc próbom przekonania ich i postaramy się wybrać najlepszą drukarnię roku 2014/2015.

A który zakład został DRUKARNIĄ DZIEŁOWĄ ROKU 2013/2014? – ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL S.A. z KRAKOWA; gratulujemy. To pierwsze w historii naszego Rankingu zwycięstwo tej drukarni. Colonel utrzymuje się w ścisłej czołówce polskich drukarń dziełowych od lat. Miedzy innymi w Rankingu 2007/2008 zajął trzecie miejsce, w ubiegłorocznym drugie, w tym roku przyszła pora na pierwsze. Colonel wysoko (choć nie premiowanym miejscem) ocenili wydawcy (5,62), miała najlepszy wynik pod względem wielkości inwestycji w przeliczeniu na jednego pracownika i drugie miejsca po względem wydajności i wzrostu obrotów.
Drugie miejsce przypadło drukarni ABEDIK S.A., trzecie – Drukarni Skleniarz.

Dodaj komentarz