Ludzie Polskiej Książki (LPK)

Stanisław Bębenek (1920-2003)

Prezes PTWK 1981-88, wydawca; ur. 19 VII 1920, Wołowice k. Krakowa. Wykształcenie: 1936-41 Szkoła Rolnicza w Czernichowie, 1942-44 tajne komplety na Wydziale Nauk Przyrodniczych (sekcja biologii), 1947-50 Wydział Nauk Społecznych w Akademii Nauk Politycznych. Praca, kariera zawodowa: 1951-53 kierownik redakcji ekonomicznej, a następnie zastępca redaktora naczelnego w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym; 1953-54 instruktor w dziale wydawniczym KC PZPR; 1955-56 sekretarz KW PZPR w Lublinie; 1956-58 kierownik sektora kultury w wydziale prasy i wydawnictw KC PZPR; 1958-64 dyrektor i redaktor naczelny Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego, piastując to stanowisko wiele czasu i uwagi poświęcił upowszechnianiu literatury przyrodniczej, doprowadził m.in. do pełnego wydania dzieł Karola Darwina, do kanonu prac wydawniczych wprowadził organizowanie wystaw literatury rolniczej na terenie całego kraju; 1964-67 dyrektor programowy telewizji w Komitecie ds. Radia i Telewizji-za jego dyrekcji trwałym elementem programu TV stały się audycje, w których recenzowano nowości wydawnicze; 1968-71 dyrektor PIW-doprowadził m.in. do pełnego wydania-po raz pierwszy w Polsce-dzieł Cypriana Kamila Norwida; 1971-73 dyrektor departamentu teatrów, muzyki i estrady w Ministerstwie Kultury i Sztuki-w tej roli mniej czasu poświęcał książce bezpośrednio, natomiast wspierał inicjatywy wydawnicze dotyczące twórczości teatralnej i estradowej, organizował wystawy książkowe, towarzyszące rozmaitym imprezom teatralnym i estradowym, z jego inicjatywy przydzielono też wiele twórczych stypendiów; 1973-74 doradca ds. kultury w gabinecie wicepremiera Józefa Tejchmy; 1965-82 członek kolegium redakcyjnego tygodnika ; 1975-90 prezes i redaktor naczelny SW ; w latach 1980-88 piastował też funkcję prezesa PTWK; w 1988 mianowany przez Radę Państwa członkiem kolegium w Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk ds. mediacji w sporach między wydawcami i środowiskami twórczymi a cenzurą. Odznaczenia: Krzyże Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Sztandaru Pracy I i II klasy, honorowa Odznaka PTWK, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Kultury Narodowej, Złota Odznaka za Zasługi dla Warszawy.
Zmarł 1 I 2003 roku w Warszawie.
(oprac. Barbara Petrozolin-Skowrońska)

Dodaj komentarz