Odeszli od nas

Zmarł Karl Dedecius

W wieku 94 lat 26 lutego 2016 we Frankfurcie nad Menem roku zmarł Karl Dedecius, wybitny tłumacz, propagator kultury polskiej w Niemczech, orędownik pojednania polsko-niemieckiego. Dedecius był założycielem Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej.

Karl Dedecius urodził się w 1921 roku w wielokulturowej wówczas Łodzi. Wcielony do Wehrmachtu, wziął udział w bitwie stalingradzkiej. Był więźniem sowieckich łagrów. Po ucieczce z NRD pracował w jednym z zachodnioniemieckich towarzystw ubezpieczeniowych. W tym czasie rozpoczął swoją twórczą działalność, tłumacząc na język niemiecki literaturę polską i rosyjską.

Bez niego znaczna część polskiej literatury pozostałaby nieznana czytelnikowi z Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Przez ponad 60 lat przekładał klasyków polskiej poezji na język niemiecki, wydał wiele prac teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa krajów słowiańskich i teorii tłumaczenia. Przetłumaczył ponad 3000 wierszy, opublikował kilkadziesiąt tomów polskiej liryki w wydawnictwach niemieckich, napisał szereg artykułów na temat literatury, historii kultury i humanistyki polskiej. Organizował wystawy, spotkania literackie, odczyty i konferencje poświęcone sprawom polskim. Do jego głównych dzieł należą m.in. 50-tomowa Biblioteka Polska oraz Panorama Literatury Polskiej XX wieku.

W 1978 roku, kiedy Dedecius przeszedł na emeryturę, mający polskie korzenie burmistrz Darmstadt, Heinz Winfried Sabais, zaproponował mu utworzenie placówki propagującej polską kulturę. Zlokalizowano ją w willi należącej kiedyś do architekta i przyjaciela Wyspiańskiego – Josepha Olbricha.
Dom był w ruinie i nie miał ani jednego całego mebla – wspomina Dedecius. Jednak już 11 marca 1980 roku, dzięki pomocy władz Hesji oraz Nadrenii-Palatynatu, jak również wielu prywatnych sponsorów, Instytut na prestiżowym Wzgórzu Matyldy mógł zostać otwarty.

Dedecius pełnił funkcję dyrektora DPI do 1997 roku. Instytut wspólnie z fundacją Roberta Boscha przyznaje co roku Nagrodę im. Karla Dedeciusa tłumaczom literatury niemieckiej w Polsce i literatury polskiej w Niemczech, nagradzając ich za wybitne osiągnięcia translatorskie oraz wkład w porozumienie między Polską a Niemcami.

Dzięki Dedeciusowi DPI stał się wiodącą niemiecką placówką naukową zajmującą się Polską.

Za swą bogatą działalność Dedecius był wyróżniany tytułem doktora honoris causa licznych uniwersytetów w Polsce i Niemczech, otrzymał także wiele wysokich odznaczeń państwowych. W 2003 roku został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.
(info wg PAP)

Dodaj komentarz