Targi Targi w Polsce

XV edycja PST – Książka dla Dzieci i Młodzieży dedykowana 1050 rocznicy Chrztu Polski

XV edycja targów Książka dla Dzieci i Młodzieży dedykowana jest 1050 rocznicy Chrztu Polski. W związku z tym planowany jest blok programów związanych z tym wydarzeniem, który zostanie zrealizowany we współpracy z Fundacją Puenta i Biblioteką Kórnicką. Zapraszamy na cykl spotkań, prezentacji, warsztatów poświęconych chrztowi, początkom Państwa Polskiego i postaciom historycznym (Dąbrówka, Mieszko I ). Szczególny nacisk położony będzie na początki piśmiennictwa i kronikarstwa oraz wielkopolskie zabytki związane z początkami państwowości.

Rok 2016 w sposób szczególny poświęcony jest Henrykowi Sienkiewiczowi. Upamiętnieniem 170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci tego wielkiego pisarza i ambasadora polskości będzie cykl spotkań i panel autorski z udziałem Barbary Wachowicz, Anny Czerwińskiej-Rydel i prof. Grzegorza Leszczyńskiego.

W przeddzień targów (17 marca) w Pałacu Działyńskich odbędzie się Czwartek Literacki „Polska szkoła ilustracji” z udziałem K. Lipki-Sztarbałło, Anny Boguszewskiej i Ewy Grudy.

Prawo autorskie i zagadnienia własności intelektualnej oraz inne z nimi związane problemy coraz częściej wkraczają w codzienne życie każdego z nas. Dotyczy to także dzieci i młodzieży, zwłaszcza w dziedzinie tzw. nowych mediów, których są gorliwymi użytkownikami. Jak najwcześniejsze budowanie świadomości dotyczącej tych spraw staje się wręcz koniecznością. Pierwszy raz ta tematyka obecna była na targach w roku 2015. W 2016 roku będziemy ją kontynuować we współpracy ze Stowarzyszeniem ZAIKS.

O roli książki w rodzinie będą dyskutować profesor Anna Brzezińska, Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński. Z kolei dziecięcej matematyce, sposobach nabywania wiadomości i umiejętności poświęcone będzie spotkanie z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską, autorką znakomitej książki dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków.
Więcej na www.targiksiazki.pl
(info MTP)

Dodaj komentarz