Kadry - poligrafia

Nowe władze PID

20.04.2017 r. na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Polskiej Izby Druku do władz PID wybrano następujące osoby:

Prezes Polskiej Izby Druku
p. Leszek Wojtczuk

Członkowie Rady Polskiej Izby Druku:
1. Chęsy Artur
2. Cichocki Adam
3. Jóźwiak Bernard
4. Kardasz Jacek
5. Mazurek Paweł

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku:
Niedbalska Alicja

 Członkowie Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku:
1. Kacprzak Wiesław
2. Ossowski Robert

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.
(info PID)

Dodaj komentarz