Edytorstwo Historia książki i druku Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Sekcja Poligrafów SIMP

O GUTENBERGU W MUZUEM DRUKARSTWA WARSZAWSKIEGO

Na okolicznościową ,,mini wystawę” poświęconą 550-leciu śmierci Johanesa Gutenberga zapraszało Muzeum Drukarstwa Warszawskiego wspólnie z Sekcją Poligrafów SIMP. Na wystawie zaprezentowano będące w zbiorach Muzeum publikacje poświęcone ,,pierwszemu drukarzowi” (książki, broszury, exlibrisy) oraz jeden z najcenniejszych nabytków stołecznej placówki – przykład inkunabułu: egzemplarz Biblii drukowanej w Bazylei w 1482 roku przez Johanesa Amerbacha. Jest to dość skromne wydanie bez ilustracji i jedynie z dwukolorowymi inicjałami różnych wielkości, pozbawione oprawy i pierwszych kart, zawiera za to wszelkie elementy charakterystyczne dla publikacji sprzed 1500 roku: incipity, explicit, reprezentantę, sygnatury i kolofon z datą wydrukowania dzieła. Wystawę można było oglądać przez pierwsze weekendowe dni lutego, pierwszymi gośćmi byli członkowie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP (info ap)

Dodaj komentarz