Rynek wydawniczy

List do Prezydenta Warszawy w sprawie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Warszawa 15.04 2019

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski
Szanowny Panie Prezydencie,

jako przedstawiciele branży poligraficznej i wydawniczej występujemy do Pana Prezydenta z prośbą o ratunek dla Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, będącego Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy). Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – placówka o wysokim znaczeniu historycznym i edukacyjnym, od lat znajduje się w ogromnych trudnościach ze względu na brak właściwych pomieszczeń dla realizacji podstawowych celów Muzeum – ekspozycji, archiwizacji i prac edukacyjnych. Warszawa zawsze była jednym z wiodących ośrodków poligraficznych w Polsce. Mimo to Muzeum – w odróżnieniu od analogicznych placówek w innych miastach – znajdowało się w niekorzystnych lokalizacjach, a obecnie obserwujemy z niepokojem postępującą degradację tej zasłużonej placówki muzealnictwa historii techniki w Warszawie. (…) Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w swoich zbiorach posiada zabytki sztuki drukarskiej, edytorskiej, graficznej, introligatorskiej oraz maszyny i urządzenia używane w przeszłości. W większości pochodzą one z darów stołecznych drukarń i towarzyszy sztuki drukarskiej, którzy przekazując je, widzieli w wyobraźni godny stolicy obiekt, ukazujący tradycje drukarstwa warszawskiego. Niestety, od kilkunastu lat zabytkowe eksponaty są składowane w magazynach celnych w Pruszkowie k/Warszawy. Nie mamy informacji, w jakich warunkach są przechowywane i jaki jest ich stan. Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo ciągłych problemów lokalizacyjnych i braku warunków stosownych do zadań Muzeum, zespół pracowników z powodzeniem prowadził i nadal prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu historii książki, druku, historii technik grafi cznych oraz tworzenia książki, kierowane do różnych grup wiekowych. Organizowane okolicznościowe wystawy i spotkania środowiskowe zyskują wielu miłośników historii drukarstwa. Mając na uwadze rangę placówki historii drukarstwa warszawskiego, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc w uzyskaniu siedziby o powierzchni użytkowej ok. 2500 m² z odpowiednimi parametrami technicznymi (parter, wytrzymałość stropu 1800-2000 kg/m² itp.). Według naszego rozpoznania, przykładem odpowiedniego miejsca mogą być np. wolne powierzchnie poprodukcyjne w dawnej Drukarni Naukowo-Technicznej przy ul. Mińskiej na Pradze Południe lub w innych obiektach o podobnej charakterystyce technicznej na terenie Warszawy. Liczymy na zrozumienie, przychylność i skuteczną pomoc w przedmiotowej sprawie. Warszawa, stolica europejska, w której historia drukarstwa sięga XVII wieku, zasługuje na godne Muzeum Drukarstwa.

 

Z wyrazami szacunku,

Adam Baryłka, Oddział Warszawski SIMP
Tadeusz Chęsy, Sekcja Poligrafów SIMP
Jacek Hamerliński, Centralny Ośrodek Bad.-Rozw. P.P.
Jacek Kuśmierczyk, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Leszek Wojtczuk, Polska Izba Druku
Włodzimierz Albin, Polska Izba Książki

Dodaj komentarz