Rynek wydawniczy

List do Prezydenta Warszawy w sprawie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Warszawa 15.04 2019

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski
Szanowny Panie Prezydencie,

jako przedstawiciele branży poligraficznej i wydawniczej występujemy do Pana Prezydenta z prośbą o ratunek dla Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, będącego Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy). Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – placówka o wysokim znaczeniu historycznym i edukacyjnym, od lat znajduje się w ogromnych trudnościach ze względu na brak właściwych pomieszczeń dla realizacji podstawowych celów Muzeum – ekspozycji, archiwizacji i prac edukacyjnych. Warszawa zawsze była jednym z wiodących ośrodków poligraficznych w Polsce. Mimo to Muzeum – w odróżnieniu od analogicznych placówek w innych miastach – znajdowało się w niekorzystnych lokalizacjach, a obecnie obserwujemy z niepokojem postępującą degradację tej zasłużonej placówki muzealnictwa historii techniki w Warszawie. (…) Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w swoich zbiorach posiada zabytki sztuki drukarskiej, edytorskiej, graficznej, introligatorskiej oraz maszyny i urządzenia używane w przeszłości. W większości pochodzą one z darów stołecznych drukarń i towarzyszy sztuki drukarskiej, którzy przekazując je, widzieli w wyobraźni godny stolicy obiekt, ukazujący tradycje drukarstwa warszawskiego. Niestety, od kilkunastu lat zabytkowe eksponaty są składowane w magazynach celnych w Pruszkowie k/Warszawy. Nie mamy informacji, w jakich warunkach są przechowywane i jaki jest ich stan. Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo ciągłych problemów lokalizacyjnych i braku warunków stosownych do zadań Muzeum, zespół pracowników z powodzeniem prowadził i nadal prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu historii książki, druku, historii technik grafi cznych oraz tworzenia książki, kierowane do różnych grup wiekowych. Organizowane okolicznościowe wystawy i spotkania środowiskowe zyskują wielu miłośników historii drukarstwa. Mając na uwadze rangę placówki historii drukarstwa warszawskiego, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o pomoc w uzyskaniu siedziby o powierzchni użytkowej ok. 2500 m² z odpowiednimi parametrami technicznymi (parter, wytrzymałość stropu 1800-2000 kg/m² itp.). Według naszego rozpoznania, przykładem odpowiedniego miejsca mogą być np. wolne powierzchnie poprodukcyjne w dawnej Drukarni Naukowo-Technicznej przy ul. Mińskiej na Pradze Południe lub w innych obiektach o podobnej charakterystyce technicznej na terenie Warszawy. Liczymy na zrozumienie, przychylność i skuteczną pomoc w przedmiotowej sprawie. Warszawa, stolica europejska, w której historia drukarstwa sięga XVII wieku, zasługuje na godne Muzeum Drukarstwa.

 

Z wyrazami szacunku,

Adam Baryłka, Oddział Warszawski SIMP
Tadeusz Chęsy, Sekcja Poligrafów SIMP
Jacek Hamerliński, Centralny Ośrodek Bad.-Rozw. P.P.
Jacek Kuśmierczyk, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Leszek Wojtczuk, Polska Izba Druku
Włodzimierz Albin, Polska Izba Książki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *