Księgarnie Różne

Grupa Empik w 2018 roku

Portal wirtualnemedia.pl podał wyniki finansowe grupy Empik w ubiegłym roku.


Wynika z nich, że przychody sprzedażowe netto grupy Empik z działalności kontynuowanej zwiększyły się z 1,52 mld zł w 2017 roku do 1,79 mld zł w ub.r. Jednocześnie koszt sprzedanych materiałów i towarów poszedł w górę z 910,65 mln zł do 1,107 mld zł (czyli o 21,5 proc.), a koszty operacyjne – z 536,35 do 631,36 mln zł (o 17,7 proc.). Efektem był spadek zysku operacyjnego z 72,34 do 57,66 mln zł i zysku brutto z 60,57 do 46,77 mln zł. Rentowność sprzedaży brutto zmalała z 40 do 38 proc. Większe koszty wynikały głównie ze zmiany technologii sprzedaż (strona empik.com) i konieczności zwiększenia zatrudnienia. Wzrosły również koszty logistyczne i wydatki na marketing. Wzrósł natomiast zysk netto firmy (z 32,24 do 58,66 mln zł).

Największe przychody Empik osiąga w segmencie sprzedaży detalicznej – w ub.r. przychody w tym zakresie wyniosły 1,13 mld zł (wzrost o 4,6 proc.).
Obecnie grupa Empik posiada 291 punktów sprzedaży (w 2017 było ich 263).

Znaczący wzrost osiągnął segment hurtowy i wydawniczy. W tym sektorze przychody wzrosły aż o 57 proc. do 232 mln zł. Było to efekt przejęcie sieci hurtowni Platon, a jednocześnie dynamicznego rozwoju sprzedaży gier planszowych oraz produktów dla dzieci i młodzieży. Duża część książek Grupy Wydawniczej Foksal i innych produktów własnych Empiku trafia do jego sklepów stacjonarnych i internetowych. W skali roku przychody pionu hurtowo-wydawniczego ze sprzedaży w ramach grupy kapitałowej wzrosły ze 126,5 do 129,62 mln zł. Natomiast po kupnie hurtowni Platon wpływy od zewnętrznych klientów wzrosły z 79,18 do 193,39 mln zł. W br. Empik przejął pozostałe 25 proc. udziałów spółki Platon, płacą za nie 1,58 mln zł.

Wzrosła sprzedaż książek i prasy. Prawie połowa przychodów grupy Empik pochodziła w ub.r. ze sprzedaży książek. Wpływy z tego źródła w punktach stacjonarnych wyniosły 489,32 mln zł, w internecie – 163,07 mln zł, a w kanale hurtowo-wydawniczym – 173,25 mln zł. W sumie było to 825,65 mln zł, 46 proc wpływów firmy. W kategorii „książka” sprzedaż wzrosła o 1,6 proc., spadła w pozostałych kategoriach produktów określanych jako wydawnicze – z wyjątkiem prasy.


Przypominamy: w skład grupy kapitałowej oprócz Empiku należy szereg spółek zależnych, m.in. zajmujące się sprzedażą i dystrybucją książek i prasy Mole, Pol Perfect (Empik ma 94 proc. jej udziałów) i Platon (75 proc. jej udziałów), dystrybucją i sprzedażą internetową Virtualo, Livro i E-Muzyka (80 proc. udziałów tej ostatniej spółki Empik kupił pod koniec 2017 roku). Empik jest też właścicielem Grupy Wydawniczej Foksal, powstałej na początku 2013 roku z połączenia wydawnictw W.A.B., Wilga i Buchmann.
Jedynym udziałowcem Empiku jest Bookzz Holdings Limited. Przejął firmę w połowie 2016 roku i zdjął z warszawskiego rynku giełdowego, a kilka miesięcy później dokapitalizował kwotą 215,53 mln zł.

Czytaj więcej >>>

Dodaj komentarz