Targi za granicą

Ars Polona zaprasza na Minsk International Book Trade Fair

Szanowni Państwo,

Ars Polona S.A. we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku (Białoruś) pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XXVII Międzynarodowych Targach Książki w Mińsku – XXV Minsk International Book Trade Fair, które odbędą się w dniach 5 – 9 luty 2020 r.

Międzynarodowe Targi Książki w Mińsku to największa i najbardziej licząca się impreza tego typu na Białorusi. W ostatnich Targach Książki w Mińsku wzięło udział ok. 300 wystawców z 30 krajów z całego świata, m.in. z: Wielkiej Brytanii, Niemiec Francji, USA, Rosji, Indii, Chin i Słowacji. Polskie stoisko cieszy się zawsze ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkających na Białorusi Polaków, jak i publiczności białoruskiej. Gościem Honorowym będzie Federacja Rosyjska a Głównym Wystawcą USA.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

Opłata za udział w targach na organizowanym przez Ars Polona S.A. stoisku wynosi:

1 regał (5 półek) : 800,00 PLN + 23% VAT razem 984,00 PLN brutto

4 półki: 675,00 PLN + 23% VAT razem 830,25 PLN brutto

3 półki: 550,00 PLN + 23% VAT razem 676,50 PLN brutto

2 półki: 425,00 PLN + 23% VAT razem 522,75 PLN brutto

Opłata obejmuje:

  • Transport książek i materiałów reklamowych (do 25kg na 1 regał i do 5kg na 1 półkę na trasie Warszawa–Mińsk).

Książki po prezentacji przekazywane są lokalnym instytucjom polonijnym.

  • Obsługę i organizację stoiska.
  • Fryz z nazwą wydawnictwa.

Ars Polona deklaruje pomoc w:

  • w uzyskaniu wizy (w przypadku lotu Warszawa-Mińsk-Warszawa 30-dniowa wiza bezpłatna (konieczne ubezpieczenie w licencjonowanych firmach )),
  • Pomoc w rezerwacji pokoi hotelowych.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia i przesłanie go faksem (22) 509 86 50 lub scan z podpisem/ami za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@arspolona.com.pl) w terminie do 03.01.2020 roku lub pocztą na adres :

ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa.

Zamówienie winno być podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań.

Książki i materiały reklamowe prosimy dostarczyć najpóźniej do 22.01.2019 roku do siedziby ARS POLONA S.A.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Guzowski

Prezes Ars Polona S.A.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH KSIĄŻKI W MIŃSKU
MINSK INTERNATIONAL BOOK TRADE FAIR 2020 (5 luty – 9 luty 2020 r.)

Termin zgłoszenia do 3 stycznia 2020 r.

Nazwa Firmy:……………………………………………………………………………………………………………
Adres Firmy (ulica, miejscowość z kodem pocztowym, ew. skrytka pocztowa)…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP Firmy:………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon, e-mail, strona w internecie …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zamówienie:
1 regał (5 półek) : 800,00 PLN + 23% VAT razem 984,00 PLN brutto …. szt.
4 półki 675,00 PLN + 23% VAT razem 830,25 PLN brutto
3 półki: 550,00 PLN + 23% VAT razem 676,50 PLN brutto
2 półki: 425,00 PLN + 23% VAT razem 522,75 PLN brutto
Treść szyldu (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pomoc w rezerwacji miejsc hotelowych (opcjonalnie) TAK / NIE

Standard:………………………………………………………………………………………..

Ilość pokoi:………………………………………………………………………………………

Termin rezerwacji:………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko do rezerwacji:………………………………………………………………….

Pomoc w załatwieniu wizy ( w przypadku przylotu i odlotu do i z Mińska wiza bezpłatna na
30 dni – konieczne ubezpieczenie w licencjonowanej firmie ubezpieczeniowej ) dla:………………………………………………………………………………………………………………
Książki przeznaczone do prezentacji podczas Targów zobowiązuję się dostarczyć nieodpłatnie do siedziby Ars Polona S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa w terminie do 22.01.2019r.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez Ars Polona S.A. dostarczonych książek w formie darowizny do instytucji polonijnych w Mińsku.
Zgłoszenie niniejsze jest wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT i jednocześnie zobowiązaniem do wniesienia opłaty za poczynione zamówienie stosownie do
danych w niniejszym formularzu.
Należność z tytułu uczestnictwa zostanie uregulowana na podstawie wystawionego dokumentu pro-forma.
Po otrzymaniu wpłaty przez Ars Polona zostanie wystawiona faktura VAT.

Data: ………………………… ……………………………………………………………………….
(podpis osób upoważnionych, pieczątka firmowa)

Dodaj komentarz