Hurt/księgarstwo Księgarnie Rynek wydawniczy

Liber i Dictum łączą siły

A oto informacja, jaką otrzymaliśmy od firmy Liber S.A.


W imieniu spółki Liber S.A. zawiadamiamy, że 15 stycznia 2020 r. nastąpiło połączenie spółki Liber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191356 ze spółką Dictum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21, 01-942 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201997.
W wyniku połączenia powstała spółka Liber S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowa 21, 01–942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823485, NIP: 118-22-05-003, Regon 385329279, kapitał zakładowy 4 000 000,00 PLN.
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 2 kodeks spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, to jest Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o. na Liber S.A. (spółkę przejmującą).

W konsekwencji, z dniem połączenia Liber sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o. zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osobne podmioty w obrocie prawnym, a we wszystkie ich prawa i obowiązki wstąpiła Liber S.A., kontynuując dotychczasową działalność Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej opisana powyżej zmiana nie powoduje konieczności zmiany umów zawartych wcześniej ze spółkami Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o., które pozostają ważne i obowiązujące.

Z poważaniem

Dorota Duda
V-ce Prezes Zarządu Liber SA


Liber to księgarnia uniwersytecka (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście, dwa lokale) zajmująca się sprzedażą książek naukowych oraz literatury pięknej. Powstała w 1991 roku z inicjatywy władz Uniwersytetu Warszawskiego i Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” UW. Liber ma tez księgarnię przy ul. Puławskiej 11 (księgarnia NIKE).

Dictum jest firmą dystrybucyjną działającą na rynku książki od listopada 2003 roku, świadczy usługi „outsourcingu” działu handlowego wydawnictw. Współpracuje z ponad 200 firmami! Jej magazyny zajmuje halę przy ul. Kabaretowej w Warszawie.

Właścicielem większościowym obu spółek jest ta sama osoba, zatem powody były oczywiste: usprawnienie procesów, optymalizacja kosztów, sprawniejsze zarządzanie jedną, za to dużo większą spółką.

Dodaj komentarz