Rynek wydawniczy

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Narodowym Zasobie Bibliotecznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca br. zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zostały włączone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.


Zbiory specjalne z księgozbioru Hieronima Łopacińskiego stanowią:

  • rękopisy – 648 jednostek (w tym niezwykle cenne dokumenty i przywileje dotyczące miast Lubelszczyzny i cechów miejskich, wiele z nich wyszło z kancelarii królewskiej; duże archiwa znaczących rodzin szlacheckich: Suchodolskich i Orzechowskich oraz pokaźna spuścizna odpisów dokumentów, notat i korespondencji Hieronima Łopacińskiego);
  • stare druki – 1994 jednostki (w kolekcji znajdują się 42 inkunabuły i 1952 stare druki, w tym: 239 z XVI wieku, w tym 123 polonika; 484 z XVII wieku, w tym 374 polonika; 1229 z XVIII wieku, w tym 1103 polonika);
  • kartografia – 901 jednostek (w kolekcji znajdują się 3 jednostki kartograficzne z XVI wieku, 14 z XVII wieku, 40 z XVIII wieku, 809 z XIX wieku, 3 z przełomu XIX/XX wieku i 32 z początku XX wieku; 26 z nich to cenne plany i mapy Lublina i Lubelszczyzny);
  • grafika – 1750 jednostek (w kolekcji znajduje się 12 grafik z XVII wieku, 26 z XVIII wieku, 1669 z XIX wieku, 17 z przełomu XIX/XX wieku, 4 z początku wieku XX i 22 bez roku wydania; majwięcej obiektów wykonanych jest w technice stalorytu, następnie: litografii, miedziorytu i drzeworytu);

dokumenty życia społecznego – 74 jednostki (kolekcję w większości stanowią obiekty z XIX wieku – 61, jeden pochodzi z końca XVIII wieku, a 11 z początku wieku XX.); pocztówki – 71 jednostek (kolekcja liczy 71 jednostek inwentarzowych, w których znajduje się 127 obiektów; większość to pocztówki czarno – białe (119 obiektów); 126 pocztówek pochodzi z przełomu XIX/XX wieku (datowanie: „ok. 1900 roku”) i początku XX wieku (od 1901 do 1905 lub ok. 1905 roku);

fotografie – 41 jednostek (w kolekcji znajdują się 4 jednostki fotograficzne pochodzące z XIX wieku, 2 z przełomu XIX/XX wieku i 35 z początku XX wieku, w tym fotografia „Drzewo Krzyża Św. w Kościele O.O. Dominikanów Lublinie” z 1895 roku, dedykowana Hieronimowi Łopacińskiemu oraz fotografia „Obraz Najświętszej Marii Panny w kościele Św. Ducha w Lublinie”, na której znajduje się podpis Łopacińskiego; 30 fotografii to zdjęcia pomników znaczących osób, pochowanych na najstarszym lubelskim cmentarzu przy ul.


Kolekcja ZBIORÓW SPECJALNYCH Z KSIĘGOZBIORU HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO należy do najcenniejszych, historycznych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, a dodatkowo pochodzi z księgozbioru Hieronima Łopacińskiego – patrona Biblioteki. Jest to unikatowa kolekcja powstała do 1906 roku, która posiada wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski i Lubelszczyzny. Większość pozycji, z których składa się kolekcja, to polonika. Wiele dzieł stanowi istotne znaczenie dla nauki jako baza źródłowa, szczególnie do badań historycznych, ale również i artystycznych.

(źródło WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

Dodaj komentarz