Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Polska sygnatariuszem europejskiej deklaracji w sprawie kultury w czasie pandemii COVID-19

Ministrowie Kultury i Mediów dwudziestu sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej podpisali deklarację, w której – w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią koronawirusa – zobowiązali się do dalszych wysiłków na rzecz poprawy sytuacji sektora kultury i przemysłów kreatywnych.

Sygnatariusze wyrazili aprobatę dla dotychczasowych kroków podjętych przez państwa członkowskie i Komisję Europejską, których celem jest wsparcie artystów, firm i przedsiębiorstw z sektora kultury i przemysłów kreatywnych, w tym audiowizualnego i mediów. Przypominano, że sektory te są bardzo ważną częścią europejskiej gospodarki, które jednocześnie są wśród tych najmocniej dotkniętych kryzysem.

Ponadto, sygnatariusze zobowiązali się do ciągłego monitorowania sytuacji, aby na bieżąco odpowiadać na aktualne skutki kryzysu. Działania podjęte na poziomie europejskim muszą być elastycznie uzupełniane na poziomie krajowym. Co istotne, zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia finansowania kultury, zarówno z Programu Kreatywna Europa, jak również z funduszy strukturalnych.

Deklaracja jest efektem nieformalnego spotkania Ministrów Kultury i Mediów w czasie pandemii, które odbyło się 8 kwietnia 2020 r., po raz pierwszy w historii w formie wideokonferencji. W imieniu państw członkowskich podpisali ją Ministrowie Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji oraz Polski.

A oto oryginalny tekst deklaracji.

Dodaj komentarz