Konkursy Różne

Nagroda im. Konstantego Puzyny dla śp. Ewy Guderian-Czaplińskiej

Tegoroczna Nagroda im. Konstantego Puzyny została przyznana pośmiertnie Ewie Guderian-Czaplińskiej, badaczce i krytyczce, profesorce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Laureatką Nagrody – przyznawanej za łączenie twórczej działalności z zaangażowaniem w życie publiczne – w tym roku została osoba, która swą mądrością, otwartością i energią czyniła świat lepszym. Uczyła asertywności, śmiałości, niezależności sądów i ich wyrażania tak, by nie raniły. Była człowiekiem zgody, a nie kompromisu. Udowodniła, że naukowa rzetelność nie musi być nudna, krytyka może być życzliwa, a wymaganiom wobec innych winny towarzyszyć pomoc i wsparcie.


Ewa Maria Guderian-Czaplińska (1962-2020) – dr hab. nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badaczka teatru i dramatu antycznego i współczesnego, krytyczka teatralna, wykładowczyni uniwersytecka[1]. W latach 2017-19 dyrektorka Instytutu Teatru i Sztuki Mediów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
W pracy badawczej i dydaktyce zajmowała się historią teatru i dramatu antycznego i współczesnego, szczególnie ich dzisiejszymi filiacjami, a także teatrem dwudziestolecia międzywojennego oraz krytyką teatralną w jej odsłonach historycznej i praktycznej. Uczestniczyła w życiu teatralnym, między innymi współpracując z „Didaskaliami. Gazetą teatralną” i miesięcznikiem „Dialog”, z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (m.in. jako członkini Komisji Artystycznej trzech edycji konkursu na Inscenizację Dzieł Literatury Dawnej „Klasyka Żywa”) oraz kapitułą Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Była członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.
Od 1986 pracowała w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 1996 – w Zakładzie Dramatu i Teatru (utworzonym w ramach Instytutu, kierowanym przez profesor Dobrochnę Ratajczakową); w 2006 Zakład stał się Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk, a w 2017 decyzją Rektora UAM w miejsce Katedry powołano Instytut Teatru i Sztuki Mediów, którego Guderian-Czaplińska została dyrektorem. W roku 2019 w związku z reformą szkolnictwa wyższego oraz reorganizacją wydziałów Instytut Teatru i Sztuki Mediów został włączony do Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


O Pani profesor Ewie Guderian-Czaplińskiej…

W ubiegłych latach laureatami Nagrody im. Konstantego Puzyny byli Komuna// Warszawa (2015), Justyna Sobczyk (2016), protestujące aktorki, aktorzy oraz publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu (2017), Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy działający pod dyrekcją Jacka Głomba (2018) oraz Dorota Buchwald i zespół Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (2019).


Nagroda powstała z inicjatywy redakcji „Dialogu”, a jej fundatorem jest Instytut Książki. Przyznaje ją Kapituła złożona z redaktorów „Dialogu” i kolejnych laureatów. Laureat otrzymuje 10 tys. złotych oraz statuetkę „Kamyk Puzyny” zaprojektowaną przez Krzysztofa M. Bednarskiego. Konstanty Puzyna (1929-89) był krytykiem teatralnym, eseistą, redaktorem i poetą. W 1956 roku należał do założycieli miesięcznika „Dialog”, a w 1971 został jego redaktorem naczelnym. Zasługą Puzyny jest przełomowa edycja dramatów Witkacego, dzięki której trafiły potem na sceny. Jako krytyk miał dewizę: „Po jaką cholerę w ogóle pisać o teatrze, jeśli nie po to, by pisać o życiu?”.

(źródło Instytut Książki, Wikipedia)

Dodaj komentarz