Różne Rynek wydawniczy

Kupony na książki i zakupy do bibliotek

Stowarzyszenie Wydawców Europejskich (Federation of European Publishers, FEP) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgarzy (European and International Booksellers Federation, EIBF) przedstawiły Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego dwa konkretne rozwiązania wspierające przemysł książki w koronakryzysie: kupony dla obywateli na zakup książek w lokalnych księgarniach oraz publiczne zakupy książek dla bibliotek i szkół, również za pośrednictwem lokalnych księgarń.


Kilka rządów wdrożyło już takie środki lub planuje wdrożyć tego rodzaju plan i winien on stać się częścią całościowej polityki w całej Unii Europejskiej. Sektor książek jest tradycyjnie finansowany ze środków prywatnych z niewielkimi lub żadnymi dotacjami publicznymi. W kryzysie sektor nie ma teraz wyboru, musi poprosić o – przynajmniej tymczasowe – wsparcie publiczne – czytamy w komunikacie obu stowarzyszeń.

Kupon na zakup książek pomógłby odnowić rynek i wprowadzić środki pieniężne do systemu, a jednocześnie wsparłby promocję czytelnictwa; rozwiązanie to powinno być programem krajowym (najlepiej wspieranym przez fundusz naprawczy EU). Jeśli zostanie wprowadzone, będzie miało zasadnicze znaczenie dla odbudowy popytu na książki.

Jak podkreślono, Belgia (Flandria), Francja i Włochy mają pozytywne doświadczenia po wprowadzeniu takich kuponów.

Sugerowalibyśmy, nawet jeśli wydaje się, że taki rozwiązanie można zrealizować jedynie na szczeblu krajowym, aby UE zaleciła je państwom członkowskim w ramach funduszu naprawczego.

Drugim pomysłem obu stowarzyszeń jest zakup książek (we wszystkich formatach) do instytucji publicznych (plany zakupu, licencjonowania, subskrypcja dla instytucji, w szczególności bibliotek publicznych, szkół, bibliotek szkolnych, bibliotek uniwersyteckich i instytucji badawczych) w każdym państwie członkowskim UE. Kilka rządów wdrożyło już lub planuje wdrożyć tego rodzaju plan. Tego rodzaju rozwiązanie ożywiłoby cały łańcuch wydawniczy, a ostatecznie wpłynęłoby także wzrost dostępu obywateli do książek.

Cały sektor książki został poważnie dotknięty zamknięciem lub ograniczeniem dostępu do księgarń oraz poprzez odwołanie wydarzeń literackich, w tym targów książki. Wśród wielu środków, które mogą pomóc autorom, wydawcom i księgarzom, bardzo skutecznym byłoby sfinansowanie i przeprowadzenie programu masowego zakupu książek w imieniu instytucji publicznych.

Takie zakupy powinny być dokonywane, o ile to możliwe, za pośrednictwem lokalnych księgarń i obejmować książki publikowane przez różnych wydawców, umożliwiając bibliotekom i innym zaangażowanym instytucjom maksymalną swobodę i elastyczność wyboru.

Procedury udzielania zamówień publicznych powinny zostać odpowiednio przyspieszone i uproszczone, należałoby też, jeśli to konieczne, wprowadzić zmiany legislacyjne. Proces ten – jak zaznaczają oba stowarzyszenia – powinien być szybki i prosty.

(źródło: rynek-ksiazki.pl/Instytut Książki)

Dodaj komentarz