Różne Rynek wydawniczy

Posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Spotkanie, które miało formę wideokonferencji zostało podzielone na trzy bloki tematyczne dotyczące sytuacji autorów, wydawców i tłumaczy oraz księgarzy.

Poprawa zabezpieczenia finansowego twórców, która jest przedmiotem przygotowywanej w MKIDN ustawy o uprawnieniach artysty, problem cen dumpingowych na nowości wydawnicze stosowane przez duże sieciowe sklepy, funkcjonowanie stałej rocznej ceny książek w krajach Europy Zachodniej, bony na zakup książek czy wsparcie księgarń niezależnych – to wybrane tematy poruszane w trakcie wideokonferencji.

Ministerstwo Kultury poinformowało także o programie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek realizowanym za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na który tylko w 2020 przeznaczone jest 26,5 mln zł. Dzięki corocznym nakładom w bibliotekach w całym kraju czytelnicy mogą zapoznać się z nowościami wydawniczymi, co wpływa zarówno na poprawę kondycji wydawnictw jak i twórców. Poruszono także kwestię usprawnienia systemu wynagrodzeń dla pisarzy i tłumaczy od wypożyczeń bibliotecznych (public lending right). Po raz pierwszy wynagrodzenia z tego tytułu twórcy otrzymali w 2017 roku.

Uczestnicy zgodzili się, że powstrzymanie spadku liczby księgarń w dużych i mniejszych miastach zależy w dużym stopniu od nastawienia lokalnych samorządów i deklaracji współpracy w tym obszarze.

W trakcie wideokonferencji głos zabrali przedstawiciele organizacji branżowych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Unii Literackiej, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Polskiej Izby Książki, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, polskiej sekcji IBBY, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz wydawnictwa Biały Kruk, a także instytucji kultury: Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki, Instytutu Literatury, Państwowego Instytutu Wydawniczego.

Ustalono, że spotkania Zespołu będą kontynuowane, tak aby wspólnie udało się wypracować konkretne rozwiązania korzystne dla wszystkich stron a przede wszystkim dla czytelnika. Sprawnie działający rynek książki ma wpływ na kształtowanie postaw proczytelniczych oraz dostęp do wartościowej i zróżnicowanej oferty wydawniczej. W ostatnich latach udało się powstrzymać spadek czytelnictwa, od roku zanotowano jego wzrost.

Organizatorem spotkania był Instytut Książki, spotkanie prowadził dyrektor IK Dariusz Jaworski.

(źródło MKiDN)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *