Różne Rynek wydawniczy

Posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Spotkanie, które miało formę wideokonferencji zostało podzielone na trzy bloki tematyczne dotyczące sytuacji autorów, wydawców i tłumaczy oraz księgarzy.

Poprawa zabezpieczenia finansowego twórców, która jest przedmiotem przygotowywanej w MKIDN ustawy o uprawnieniach artysty, problem cen dumpingowych na nowości wydawnicze stosowane przez duże sieciowe sklepy, funkcjonowanie stałej rocznej ceny książek w krajach Europy Zachodniej, bony na zakup książek czy wsparcie księgarń niezależnych – to wybrane tematy poruszane w trakcie wideokonferencji.

Ministerstwo Kultury poinformowało także o programie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek realizowanym za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na który tylko w 2020 przeznaczone jest 26,5 mln zł. Dzięki corocznym nakładom w bibliotekach w całym kraju czytelnicy mogą zapoznać się z nowościami wydawniczymi, co wpływa zarówno na poprawę kondycji wydawnictw jak i twórców. Poruszono także kwestię usprawnienia systemu wynagrodzeń dla pisarzy i tłumaczy od wypożyczeń bibliotecznych (public lending right). Po raz pierwszy wynagrodzenia z tego tytułu twórcy otrzymali w 2017 roku.

Uczestnicy zgodzili się, że powstrzymanie spadku liczby księgarń w dużych i mniejszych miastach zależy w dużym stopniu od nastawienia lokalnych samorządów i deklaracji współpracy w tym obszarze.

W trakcie wideokonferencji głos zabrali przedstawiciele organizacji branżowych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Unii Literackiej, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Polskiej Izby Książki, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, polskiej sekcji IBBY, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz wydawnictwa Biały Kruk, a także instytucji kultury: Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki, Instytutu Literatury, Państwowego Instytutu Wydawniczego.

Ustalono, że spotkania Zespołu będą kontynuowane, tak aby wspólnie udało się wypracować konkretne rozwiązania korzystne dla wszystkich stron a przede wszystkim dla czytelnika. Sprawnie działający rynek książki ma wpływ na kształtowanie postaw proczytelniczych oraz dostęp do wartościowej i zróżnicowanej oferty wydawniczej. W ostatnich latach udało się powstrzymać spadek czytelnictwa, od roku zanotowano jego wzrost.

Organizatorem spotkania był Instytut Książki, spotkanie prowadził dyrektor IK Dariusz Jaworski.

(źródło MKiDN)

Dodaj komentarz