Rynek księgarski za granicą Rynek wydawniczy

Kwietniowa sprzedaż książek we Francji

Zamknięcie księgarń we Francji doprowadziło do drastycznego spadku sprzedaży książek, ocenia magazyn Barometr Llvres Hebdo / Xerfi I + C. Przy bezprecedensowej regresji wynoszącej 56% wartości sprzedaży w stosunku do kwietna roku ubiegłego roczny spadek wyniósł -5,1%, czyli nieco więcej niż odnotowano w całym handlu detalicznym we Francji (-4,6% ).

Spadek sprzedaży, który rozpoczął się w marcu, powstrzymał pozytywny trend roczny, który rozpoczął się w lipcu 2019 r.

Z zakresie sprzedaży on-linie sprzedaż spadła tylko o 5%, co nie zapobiegło pozostawaniu ujemnej tendencji rocznej na poziomie 5,9%.
(info Livres Hebdo)

Dodaj komentarz