Analizy/podsumowania Czasopisma Rynek wydawniczy

Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown – raport PAP i IRSI

W maju br. Polska Agencja Prasowa oraz zespół analityków Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadził badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie, jak zawodowo radzą sobie dziennikarze w czasie pandemii. Badanie realizowano wśród 4500 dziennikarzy znajdujących się w zasobach baz Polskiej Agencji Prasowej. Odpowiedziało 316.


A oto niektóre wnioski.

Analizując twierdzenia odnoszące się do pracy dziennikarzy w czasie pandemii koronawirusa, niemal trzy czwarte ankietowanych (74%) było zdania, że branża dziennikarska dobrze dostosowała się do sytuacji pandemii. Przeciwnego zdania było 13% badanych. Przeszło połowa respondentów przyznała również, że w czasie pandemii obserwują większą dostępność rozmówców poprzez zdalne formy komunikacji (65%), pandemia wymusza na nich szybszą niż dotychczas reakcję w tworzeniu i przekazywaniu artykułów/ newsów (59%), a także w czasie pandemii pracują oni więcej niż wcześniej (57%). Z drugiej strony, przeszło dwie trzecie biorących udział w badaniu dziennikarzy (68%) przyznało, że wymuszone przez pandemię przestawienie się na zdalne formy komunikacji w pracy nie odbija się negatywnie na jakości ich pracy. Ponadto 85% ankietowanych zadeklarowało, że przestawienie się na pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem narzędzi on-line nie jest dla nich wyzwaniem. Trudności w tej kwestii przyznał natomiast co dziewiąty badany.

Sytuacja zmusza dziennikarzy do opisywania dziedzin, w których się wcześniej nie specjalizowali. To dotyczy osób pracujących głównie w telewizji oraz w radiu, dziennikarze zaczęli też angażować się w nowe formaty dziennikarskie, np. podcasty, materiały video, bardziej angażować się w prowadzenie swoich mediów społecznościowych (otwierać nowe kanały komunikacji/zwiększać aktywność w kanałach takich jak np. YouTube, videoblogi).

A czy zagrożenie fake newsami wpłynęło na ich pracę? Czterech na pięciu ankietowanych przyznało, że uważniej weryfikują zawartość informacji prasowych.

Jak pandemia wpłynie na pracę dziennikarzy? Zwiększy się korzystanie z rozmów telefonicznych, korzystanie z konferencji prasowych przez Internet, webinariów, podcastów.

Jak zmienia się zaufanie społeczne w dobie pandemii koronawirusa względem dziennikarzy orazPR-owców? Odpowiedzi były podzielone, gdyż 31% badanych stwierdziło, że zaufanie społeczne względem dziennikarzy wzrasta, natomiast 26% ankietowanych było zdania, że spada. Z kolei w przypadku zaufania społecznego do PR-owców, jego wzrost zadeklarowało 4% respondentów, natomiast 36% biorących udział w badaniu dziennikarzy opowiedziało się za jego spadkiem

(źródło PAP/Raport “Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown”)

Dodaj komentarz