Analizy/podsumowania Rynek wydawniczy Rynek za granicą

Stan rynku książki w Rosji na koniec czerwca

23 czerwca br. odbyło się spotkanie liderów czołowych wydawnictw i firm księgarskich Rosyjskiej Federacji, dotyczące aktualnej sytuacji na rynku książki i środków wsparcia dla jego uczestników. Omówiono następujące zagadnienia: czy uczestnicy rynku książki skorzystali ze wsparcia rządu podczas kryzysu? Jak wesprzeć sprzedaż detaliczną książek? Jak przywrócić kontakt z kupującym?

Aby przeanalizować obecną sytuację na rynku książki Rosyjskie Stowarzyszenie Księgarń, Stowarzyszenie Wydawców Książek Rosji, Stowarzyszenie Dystrybutorów Książek Państwa Niepodległych, wraz z czasopismami “Kniżnaja industrija” oraz “Uniwersitetskaja kniga”, przeprowadziły badanie dotyczące stanu wdrażania środków państwowego wsparcia przemysłu książki.

W badaniu wzięło udział 180 firm z branży książki. Spośród nich 21% odmówiono wsparcia państwa, 30% przyznało, że wsparcie im się nie należy. W sumie więc 51% wszystkich przedsiębiorstw branży książki nie otrzymało i nie może liczyć na wsparcie rządu w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Spośród wszystkich respondentów tylko 46% małych i średnich przedsiębiorstw może skorzystać z szeregu środków wsparcia. Z tej grupy firm wsparcie otrzymało tylko 44%.

Od marca 2020 r. z powodu przymusowego zamknięcia księgarń rosyjscy wydawcy miesięcznie tracili około 70% przychodów. Zakłada się , że do końca roku rynek książki może zmniejszyć przychody o 25% (około 15 miliardów rubli), a do trzeciego kwartału z rynku może wypaść kilkudziesięciu graczy.

Badanie i statystyki wyraźnie wskazują, że na tle zdejmowanych ograniczeń rynek książek nie zaczął się poprawiać, ale wciąż generuje spadki. Powodem jest niska aktywność konsumentów, co prowadzi do braku dodatniej dynamiki sprzedaży książek.

Do tej chwili około 40% księgarń wciąż nie pracuje.
(źródło godliteratury)

Dodaj komentarz