Konkursy Konkursy zagraniczne

W Moskwie wręczono Nagrodę Literacką im. Jesienina „Moja Ruś”

3 października, w dzień urodzin Siergieja Jesienina, w moskiewskim Centralnym Domu Pisarzy odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Nagrody Literackiej „Moja Ruś”. W tym roku o główną nagrodę walczyło ponad 1000 utalentowanych autorów.

Zadaniem Jury konkursu było wyłonienie po trzech laureatów w dwóch nominacjach – „Poezja” i „Proza”.

I tak moskwiczanin Siergiej Czarnogłazkin zdobył pierwszą nagrodę w nominacji “Poezja”. Drugie miejsce zajęła Inna Zasławskaja, z zawodu dziennikarka i redaktorka. Trzecie – poeta z okolic Moskwy Wasilij Romanienkow, dla niego statuetka w kształcie długopisu na malachitowym cokole stała się pierwszą nagrodą twórczą.

W nominacji „Prozy” pierwszym miejscem wyróżniono Nikołaja Szumejkę (pseudonimem Nika). Niedawno został on laureatem nagrody literackiej „Pisarz Roku” za książkę Süsmair da Capo, która zgłębia tajemnicę twórczości i ambicji artysty. Druga nagroda przypadła arcykapłanowi Olegowi Sztelmanowi, rektorowi parafii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w litewskim mieście Szawle. Oprócz działalności misyjnej arcykapłan Sztelman jest aktywną postacią diaspory rosyjskiej w krajach bałtyckich, publikuje w republikańskich gazetach rosyjskojęzycznych, koncertuje z gitara, śpiewając pieśni duchowne. Trzecia nagroda przypadła Galinie Brusnickiej, autorce i wykonawczyni piosenek z rodzinnego duetu Brusnickaja Polana.

Zdobywcy pierwszej nagrody otrzymali prawo do wydania własnej książki na koszt Komitetu Organizacyjnego, a zdobywcy drugiej i trzeciej nagrody – prawo do publikacji w Antologii poezji rosyjskiej lub Antologii prozy rosyjskiej.

Nagroda Literacka im. Siergieja Jesienina „Moja Ruś” (to pełna nazwa konkursu)została ustanowiona przez Rosyjski Związek Pisarzy.
(źródło rg.ru)

Dodaj komentarz