Konkursy Konkursy literackie Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda Klio 2020 – nominacje

26 listopada poznamy laureatów tegorocznej Nagrody Klio. Teraz podajemy listę nominacji.

Jury w składzie: prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, red. Tomasz Łubieński, red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski po rozpatrzeniu zgłoszonych 220 propozycji książek wydanych w latach 2019-2020 postanowiło nominować do Nagrody Klio 2020 następujące publikacje (kolejność alfabetyczna):

W kategorii autorskiej:

 • Wojciech Bonowicz – za książkę Biografia (Wydawnictwo Znak)
 • Marta Grzywacz – za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld (Wydawnictwo WAB)
 • Andrzej Mencwel – za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

W kategorii monografia naukowa:

 • Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni. Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie)

W kategorii edytorskiej:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek Hodegetrie krakowskie, 5 tomów (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce
  (autor prof. Jan K. Ostrowski)
 • Ośrodek Karta za książkę  Wojna o wolność 1920. tom 1 Wyprawa kijowska, tom 2  Bitwa Warszawska (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Dziennik, TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830 oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866 (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.)
  (redakcja Krzysztof Bracha)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3 (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki)
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska 21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie
  (autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska, dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)

W kategorii Varsaviana:

 • Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)
 • Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
 • Jarosław Zieliński za książkę Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów
  i duchowej kondycji narodu. 
  (Wydawnictwo EKBIN)

Mecenat nad Nagrodą Klio

Mecenat nad Nagrodą Klio w kategorii Varsaviana

(info Fundacja Historia i Kultura)

Dodaj komentarz