EDYCJA 2019/2020 Edytorstwo Konkurs EDYCJA

Nominacje do Konkursu EDYCJA 2019/2020

Znamy nominacje do nagrody Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2019/2020. Z nadesłanych przez 55 wydawnictw i zakwalifikowanych go Konkursu 99 tytułów Jury wybrało 19 tytułów  16 oficyn. Wśród nich skromna książeczka Wydawnictwa Wolno Uważam, że cię kocham Piotra Jaska, bogate, ale odpowiadające tematowi Dziewczyny. Moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku Agnieszki L. Janas (Wydawnictwo Arkady), elegancka i w szlachetnej oprawie powieść Izraela Joszuy Singera Na obcej ziemi (Fame Art) , świetnie opracowany graficznie Elementarz polskiej kultury Ewy Solarz, Karola Szafrańca, Małgorzaty Miśkiewicz (Wytwórnia). Nominacje uzyskały aż trzy z nadesłanych pięciu propozycji Wydawnictwo Dwie Siostry, a wśród nich wspaniałe Turonie, Żandary, Herody  Anny Kaźmierak.

Obrady Jury Konkursu (od lewej): Lech Majewski, Magda Sołtys,
Błażej Ostoja Lniski

Laureatów poznamy w przyszłym tygodniu. 

Tegoroczne Jury obradowała w składzie: prof. zw. Lech Majewski, (przewodniczący, Wydział Grafiki ASP w Warszawie), Magda Sołtys [socjolog, historyk sztuki, sekretarz generalna Międzynarodowego Biennale Plakatu w W-wie), prof. Błażej Ostoja Lniski (rektor ASP w Warszawie), Andrzej Palacz (red. naczelny naczelny magazynu “Wydawca”).

(info ap)  

Dodaj komentarz