Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

12. edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego – zgłoszenia

Organizatorzy Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zapraszają Wydawców do przesłania książek reporterskich (z wyłączeniem antologii) wydanych w 2020 roku do konkursu Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Termin zgłoszenia mija 15 stycznia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

1. Zgłoszenia w formie pisemnej proszę przesłać na adres:

Biuro Kultury m.st. Warszawy
pl. Bankowy 2 (piętro 23)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: NAGRODA KAPUŚCIŃSKIEGO

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora;
2) tytuł książki;
3) wydawcę;
4) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
5) sześć egzemplarzy zgłoszonej książki.

Zapraszamy do nadsyłania książek!


Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki od 12 lat otrzymują autorzy najciekawszych książek reporterskich – polskich i zagranicznych wydanych po polsku. Nagrodę ustanowiło miasto stołeczne Warszawa, współorganizatorem konkursu jest „Gazeta Wyborcza”, a patronem honorowym Alicja Kapuścińska

Więcej informacji:
Maria Krawczyk
sekretarz jury
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
+48 600 274 366

Dodaj komentarz