Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Janina Krysiak

Arkady znane są i cenione za konsekwentne utrzymywanie linii programowej oraz szczególną dbałość o standard artystyczny wydawanych książek. To zasługa ich właścicielki i szefowej, która od 1992 roku twardą ręką prowadzi tę jakże zasłużoną dla promocji polskiej kultury oficynę wydawniczą.


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

JANINA KRYSIAK

Prezes Zarządu i Dyrektor Wydawnictwa ,,Arkady”, ekonomistka, wydawca. Ur. 28 III 1950, Bobrek. Studia: ukończyła wydział ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (1985). Praca, kariera zawodowa. W latach 1973-77 pracowała w Naczelnym Zarządzie Wydawnictw; od 1977 pracuje nie przerwanie  w Wydawnictwie ARKADY. Początkowo była  kierownikiem  działu kadr i spraw pracowniczych (1977-86), następnie sekretarzem wydawnictwa (1986-89) i zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych (1989-92). W latach 1991-92, jako jedna z pierwszych w Polsce, przeprowadziła przekształcenie państwowego przedsiębiorstwa w spółkę pracowniczą. Od 1 IX 1992 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Wydawnictwa i z sukcesem zarządza Wydawnictwem, dbając o finansową niezależność firmy opartej wyłącznie na polskim kapitale. Dzięki jej staraniom Wydawnictwo ARKADY przetrwało ciężki okres zmian ustrojowych. ARKADY dobrze radzą sobie w wolnorynkowej rzeczywistości, zachowując ambitną, popularnonaukową linię programową i edukacyjny charakter publikacji.

Obecnie oferta wydawnictwa liczy ponad 400 tytułów i obejmuje albumy, leksykony, słowniki, podręczniki akademickie, poradniki, książki dla hobbystów, a także publikacje edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz literaturę piękną. Ważne miejsce zajmują w niej książki o polskiej sztuce, architekturze i budownictwie wydawane także w polsko-anielskiej wersji językowej: Dzieje Polski w obrazach, Arcydzieła malarstwa polskiego, Pejzaż w malarstwie polskim, Polska-Poland. Konsekwentnie realizowana jest wizja rozwoju wydawnictwa pozwala utrzymać najwyższe standardy edytorskie nie tylko pięknych albumów o sztuce ale także i podręczników akademickich: Budownictwo ogólne t. 1-5, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Ernsta Neuferta.

Seria “Sztuka Polska”

Duże znaczenie dla szkół artystycznych i uniwersyteckich wydziałów historycznych miało rozszerzenie serii “Sztuki Świata” o tomy XI do XVIII, a także  wydanie  7-tomowej  “Sztuki Polskiej”  pod naukowym kierunkiem prof. Jerzego Kowalczyka. Z  inicjatywy Dyrektor Arkad ukazuje się 7-tomowy cykl “Skarby Sztuki” prezentujący najcenniejsze obiekty w polskich muzeach narodowych; konsekwencją jej działań jest znacznie poszerzenie  oferty Oficyny, która  publikuje średnio od 50 do 70 nowych tytułów rocznie, promując głównie polską sztukę i naukę, ale też przybliżając Polakom najcenniejsze obiekty światowego dziedzictwa m.in. w serii “Arcydzieła Malarstwa”, tomy: Watykan, Luwr, Muzeum Prado, Ermitaż, Galeria Narodowa w Londynie, Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie, Galerie Rzymu, Galerie Florencji, Uffizi, Pitti, Wencja, Galeria Drezdeńska, Pinakoteka Brera w Mediolanie, Stara Pinakoteka w Monachium, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, również Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie i Kolekcja Książąt Czartoryskich oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 18 tomów, a także poza serią Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Wiele tomów liczy też cykl Leksykon zabytków architektury różnych regionów Polski i Kresów. Unikalnymi, źródłowymi pozycjami są: Ornament. Wielka kolekcja (zawierająca zbiór około 17 tys. ornamentów z całego świata) oraz albumy o ikonach.

Praca społeczna. Aktywnie uczestniczy w ,,życiu branżowym”; w latach 1996-2000 była wiceprzewodniczącą w Komisji Rewizyjnej PIK, w latach 2001-03 zasiadała w radzie PIK, wchodziła w skład Sądu Koleżeńskiego PIK w latach 2003-07. Jest członkiem PTWK. Jest fundatorką nagród w konkursach o sztuce, wiedzy technicznej itp. organizowanych przez różne instytucje i organizacje (jak Zrzeszenie Studentów Polskich, NOT, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Miejskie Żywcu, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy); uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez Radę Polek, Radę Biznesu, Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury itd.

Nagrody i odznaczenia. Zasłużony Działacz Kultury 1982, Złoty Krzyż Zasługi 1989,  Zasłużony dla Warszawy 2012,Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2012,  Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Księgarzy 2012,  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP 2015,  Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015.


One thought on “LPK: Janina Krysiak

Dodaj komentarz