Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Zygmunt Gebethner

W listopadzie 2020 pożegnaliśmy ZYGMUNTA GEBETHNERA, wybitnego wydawcę z rodziny, której losy są zarazem ważną kartą historii polskiej książki. Zmarł 7 listopada 2020, miał 97 lat. Był pułkownikiem w stanie spoczynku 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, żołnierzem ZWZ i AK, odznaczonym za bohaterstwo w powstaniu warszawskim Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, członkiem kapituły tego Orderu. Pożegnanie odbyło się 23 listopada w Kaplicy Halpertów; spoczął na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie przy ul. Młynarskiej, w grobie rodzinnym.


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

ZUGMUNT GEBETHNER

Wydawca; ur. 1 V 1923, Warszawa, zm. 7.11.2022, Warszawa, syn Jana Gebethnera (1896-1981), współwłaściciela i prezesa firmy wydawniczo-księgarskiej Gebethner i Wolff, jednego z założycieli, organizatorów i współwłaścicieli Przedsiębiorstwa Kolportażowego “Ruch” (1927-40), współzałożyciela Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i PTWK, prezesa PTWK 1938-45.

Wykształcenie: Tajne Kursy Księgarskie 1941-43; prawo na UW 1942-47; staże zagraniczne w Anglii, m.in. w Longmann Publishers 1956.

Droga życiowa, praca, kariera zawodowa: rozpoczął pracę w firmie ojca w 1939, kontynuował ją także, gdy firma podczas okupacji niemieckiej była pod niemieckim zarządem; od 1940 w konspiracji, w Szarych Szeregach i AK, uczestnik powstania warszawskiego (dywizjon ), ciężko ranny, następnie w obozie niemieckim Altengrabov; po wojnie nadal w firmie ojca, 1946-52 zorganizował dział Komis-Hurt i wydał pierwszy polski Katalog składowy (2 roczniki, 1947 i 1948); 1947-56 członek zarządu firmy (od 1950 firma pozbawiona była możliwości prowadzenia działalności wydawniczej i zajmowała się handlem książką); 1959-90 pracował w PWN, początkowo jako zastępca kierownika Działu Zagranicznego, następnie jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą; jego zasługą było wydanie przez PWN po angielsku blisko 600 książek uczonych polskich (m.in. Kotarbińskiego, Tatarkiewicza, Kuratowskiego, Ingardena), a także zakup praw autorskich wielu cennych tytułów zagranicznych, przetłumaczonych następnie na polski i wydanych przez PWN; dużym sukcesem była edycja ,Atlasu świata wydanego z Pergamon Press i przeznaczonego na zagraniczny rynek książki; 1990 założył wydawnictwo Gebethner i Spółka, nawiązujące do tradycji firmy Gebethner i Wolff; był jego współwłaścicielem i prezesem 1990-98; wydawnictwo pod jego kierunkiem specjalizowało się w wydawaniu podręczników do nauki angielskiego, książek i poradników z dziedziny marketingu i biznesu, a także literatury faktu; 1998 przejęte przez Szkołę Języka Anglo-Amerykańskiego.

Organizacje: czł. PTWK od 1956, wiceprezes PTWK 1984-87, w Polskiej Izbie Książki 1990-98.

Odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Kultury, Honorowa Odznaka PTWK

(Barbara Petrozolin-Skowrońska)


Dodaj komentarz