Różne Rynek wydawniczy

Pierwsza publikacja o Holokauście trafiła do Biblioteka i Archiwum Kanady

Biblioteka i Archiwum Kanady ogłasza nabycie i umieszczenie w swoich zbiorach publikacji The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland (Masowa Zagłada Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce).

16-stronicowy raport, napisany w języku angielskim, zawiera informacje o masowej eksterminacji ludności żydowskiej w Europie przez reżim nazistowski i jego sojuszników. W oparciu o dokumenty przywiezione w postaci mikrofilmów do Londynu przez kuriera Jana Karskiego i potwierdzone jego świadectwem, Edward Raczyński, ówczesny minister spraw zagranicznych Rządu RP na uchodźctwie przygotował i 10 grudnia 1942 przedstawił aliantom szczegółowy raport o Holokauście, który został wystosowany jako oficjalna nota Rządu RP na uchodźstwie skierowana do rządów krajów będących sygnatariuszami Deklaracji Narodów Zjednoczonych. Nota Raczyńskiego była pierwszym na świecie oficjalnym raportem na temat Holocaustu informującym o nim światową opinię publiczną.

Broszura została przekazana przez mieszkańca Toronto, syna ocalałego z Holokaustu, weszła w skład kolekcji Jacoba M. Lowy, która gromadzi dokumenty związane z Holokaustem.

Według sondażu przeprowadzonego przez Fundację Azrieli w 2019 roku, około 15% dorosłych mieszkańców Kanady nigdy nie słyszało o Holokauście lub nie jest przekona do jego prawdziwości.

Dzieło trafi do kolekcji Jacoba M. Lowy, w której znajdują się już dokumenty związane z Holokaustem.

Raport można obejrzeć na Wikipedii.

(źródło ActuaLitte, wikipedia)

Dodaj komentarz