Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

PIK apeluje do władz o objęcie tarczą antykryzysową stacjonarnego księgarstwa

A oto wysłany 8 kwietnia na ręce wicepremiera list Polskiej Izby Książki, wnoszący o rozszerzenie tarczy antykryzysowej na stacjonarne księgarstwo. Jakie będzie jego efekt?


Warszawa, 8. kwietnia 2021 r.

Sz. Pan
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii
Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii

Dot.: Rozszerzenie listy kodów w tarczy antykryzysowej o stacjonarne księgarstwo KOD PKD 47,61,Z

Szanowny Panie Premierze,
pragniemy niniejszym ponownie zaapelować o rozszerzenie listy branż objętych wsparciem poprzez tarcze antykryzysowe o te podmioty stacjonarnego księgarstwa, które w wyniku obostrzeń doznają znacznych spadków obrotów. Otrzymujemy liczne sygnały ze strony księgarzy o trudnościach z utrzymaniem przedsiębiorstw w wyniku ograniczonego ruchu klientów w okolicy ich księgarń i w konsekwencji zmniejszonych zakupów książek w takich punktach. Dotyczy to także księgarń zlokalizowanych w galeriach handlowych, które ze względu na zamknięcie prawie wszystkich sąsiadujących sklepów i niewielką liczbę klientów odwiedzających centra handlowe nie mają szans na sprzedaż książek. Sytuacji mikro- i małych przedsiębiorców w branży księgarskiej nie poprawia również znaczny rozwój e-commerce, który w wyniku pandemii odnotowuje ogromne wzrosty (szacuje się, że jest to 26% rok do roku). Raport RetailX wskazuje, że w Polsce 80% ludności korzysta z sieci, a 66% dokonuje w niej zakupów – liczba osób kupujących w sieci na przestrzeni roku (względem 2019 r.) wzrosła o 13%.
Wszystko to powoduje, że nadal wzrasta liczba księgarń znikających z map naszych miast i miasteczek. Jest to dramatycznie negatywne zjawisko dla zrównoważonego rozwoju branży wydawniczej oraz dla rozwoju nawyków czytania. Musimy pamiętać, jak ważna i nieoceniona jest rola księgarń w informowaniu o nowościach, upowszechnianiu książek, a tym samym rozbudzaniu nawyku czytania. To księgarnie zapewniają kompletny kontakt z książką, a ta dzięki temu, że dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, kształtuje właściwą hierarchię wartości. Ważne zatem, aby państwo zapewniło księgarniom należytą ochronę.
Pani minister Olga Semeniuk, wskazała na konferencji 7 kwietnia, że najprawdopodobniej w następnym tygodniu można spodziewać się nowej tarczy antykryzysowej, w której uwzględnione zostaną 62 kody PKD, a nie 49 jak w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W związku z tym z całej mocy prosimy o wpisanie stacjonarnego księgarstwa – KOD PKD 47.61.Z – na listę tarczy antykryzysowej.

Z poważaniem
Sonia Draga
Prezes Polskiej Izby Książki

do wiadomości: pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Dodaj komentarz