Poligrafia poligrafia - różne

Szkolnictwo dualne rozwiązaniem dla kulejącego szkolnictwa w branży poligraficznej?

15 marca br. na terenie Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polską Izbę Druku, którego głównym tematem było przedstawienie i omówienie projektu szkolnictwa dualnego – dodatkowego szkolenia zawodowego dla młodzieży w szkołach średnich w Polsce. Projekt ten na wesprzeć dzisiejsze, przeżywające poważne trudności, szkolnictwo zawodowe.

Poligrafia poligrafia - różne

Polska Izba Druku przeciwko “opłacie mocowej” – list do wicepremier J.K. Emiliewicz

A oto ostry w swej wymowie list skierowany przez Polską Izbę Duku na ręce pani wicepremier J.K. Emilewicz, a dot. podwyżki cen za energię elektryczną zgodnie z “opłatą mocową” – uchwaloną przez sejm poprzedniej kadencji na podstawie ustawy o rynku mocy. Uzyskane z tego tytułu pieniądze mają wspomóc modernizację i budowę nowych bloków energetycznych w kraju.