Rynek wydawniczy

Aleksandra Lipczak laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza 2021

W sobotę, 18 września 2021, w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się gala wręczenia Nagrody Witolda Gombrowicza. Główną nagrodę oraz czek na 40 tys. złotych otrzymała Aleksandra Lipczak za książkę Lajla znaczy noc. Nagrodzona książka to eseistyczno–reporterska opowieść o Andaluzji, przenikaniu się kultur, wzajemnym inspirowaniu, o tolerancji i jej braku.

Autorka szuka odpowiedzi na aktualne pytania w odległych czasach. Są one związane z możliwością i koniecznością wspólnego zamieszkiwania tego samego skrawka ziemi przez różnych ludzi, różne języki, różne religie, wartości i idee. Lipczak (…) zwraca uwagę, że moralność, prawo, edukację powinniśmy i możemy ugruntować na różnych współistniejących ze sobą podstawach – mówiła w laudacji Anna Kałuża.


Decyzją kapituły Nagrody na miesięczną rezydencję do Vence we Francji, gdzie w ostatnich latach swego życia mieszkał Gombrowicz, pojedzie Maciej Bobula, autor książki “Szalejów”. W tym roku po praz pierwszy przyznano tę formę wyróżnienia.

Jury obradowało w składzie: Jerzy Jarzębski (przewodniczący jury), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska, Tomasz Tyczyński (sekretarz).


Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowił samorząd Radomia w 2015 roku. Nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany w nieco szerszym kontekście: jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.


Spośród 100 nadesłanych w tym roku propozycji do tegorocznej Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza kapituła nominowała także Dominikę Horodecką za Wdech i wydech (Wyd. Warstwy); Jolantę Jonaszko za Portrety wydaną przez Wydawnictwo Forma i Macieja Topolskiego za Niż wydaną przez Korporację Ha!art. Wszyscy nominowani otrzymali statuetki i czeki na 5 tys. zł ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Mecenasami Nagrody są Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., Partnerem głównym jest Unidevelopment S.A. Partnerem strategicznym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Honorowy Patronat nad Nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz. Organizatorami Nagrody są: Prezydent Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury we Wsoli, zaś partnerami Miejska Biblioteka Publiczna i Fundacja Instytut Gombrowiczowski oraz Wodociągi Miejskie w Radomiu.

(źródło: strona organizatora, fot. Robert Utkowski)


One thought on “Aleksandra Lipczak laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza 2021

Dodaj komentarz