Promocje książek Różne Różne

“Prawiek-mikrokosmos” w Legionowie – apel o wsparcie projektu

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zwraca się z apelem wsparcia finansowego projektu artystycznego “Prawiek-mikrokosmos”, który ma na celu uhonorowanie noblistki Olgi Tokarczuk poprzez prezentację w przestrzeni Legionowa na skwerze ks. Popiełuszki makiety Prawieku. Projekt jest unikatowy w skali całego kraju. Kraków ma Las Prawiek dla noblistki, Legionowo będzie miało mikrokosmos Prawieku.


A oto materiał nadesłany przez PIK w Legionowie.

Prawiek to miejsce magiczne, gdzie świat realny styka się z metafizycznym. Nad ludzkim życiem czuwają tu anioły i Matka Boska. Powieść Olgi Tokarczuk ukazuje losy dwóch rodów, mieszkańców Prawieku i Jeszkotle oraz innych okolicznych bytów. Bogata symbolika poszerza znaczenie przedstawianych w książce Prawiek i inne czasy wydarzeń i nadaje im wymiar uniwersalny.

Makieta tytułowego Prawieku, której sklepieniem będzie kopuła o wysokości 4,4 m i średnicy 3,2 m, pozwoli w pierwszej warstwie poznać obraz polskiej wsi na przestrzeni półwiecza ‒ od czasów przed I wojną światową do lat 70. XX w., jednak sama powieść jest pełna głębszych odniesień mitologicznych i biblijnych. Odwzorowanie Prawieku stanowi odwołanie do dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń, przepełnionego legendami, mitami i swoistym folklorem, umożliwia też zwrócenie uwagi na różne grupy społeczne, religijne i kulturowe, w tym mniejszościowe.

Ważnym elementem projektu jest stworzenie podczas warsztatów ceramicznych budowli obecnych w Prawieku. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, wspierani przez uczniów Niepublicznego Liceum Językowego Academy of the Future. Licealiści jako wolontariusze będą pomagać uczniom z niepełnosprawnością w działaniach twórczych podczas warsztatów. Wrażliwość osób z niepełnosprawnością oraz pewna świeżość postrzegania, która zapewnia inną perspektywę, inną percepcję, z pewnością przełoży się na tworzoną instalację. W makiecie wykorzystane zostaną wytwory ceramiczne uczestników projektu, odwzorowujące topografię i obiekty Prawieku.

Zaangażowanie osób z niepełnosprawnością do projektu podkreśla jego walor społeczny, integruje różne środowiska, włącza w twórcze działania. Dla osób z niepełnosprawnością sztuka jest również formą terapii i rehabilitacji.

Miło nam poinformować, że Olga Tokarczuk jest zachwycona naszym projektem i kibicuje jego realizacji. Jednak nie damy rady bez Państwa zaangażowania. Powstanie kopuły z Prawiekiem nie będzie możliwe bez włączenia się w projekt lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Liczymy na to, że wesprą Państwo to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie.

Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Liczymy na Państwa darowizny na rzecz Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie na realizację projektu „Prawiek – mikrokosmos”. Jeżeli chcą Państwo przyczynić się do urzeczywistnienia tego wyjątkowego artystycznego przedsięwzięcia, to prosimy o przekazanie darowizny z dopiskiem „Prawiek – darowizna” na rachunek bankowy PIK: ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1012 1000 0090 3031 9322. Założyliśmy też zbiórkę na stronie zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/phbrbs

Logotypy / imiona i nazwiska wszystkich darczyńców wyeksponujemy w przestrzeni miejskiej w centralnym miejscu Legionowa, zostaną też podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej PIK i w mediach społecznościowych (jeśli ktoś z Państwa pragnie pozostać anonimowy, prosimy o taką informację)*.

Czy jesteście gotowi pomóc nam zebrać kwotę 20 000 zł na realizację tej wyjątkowej literacko-plastycznej wizji? Liczy się każda wpłata, za którą z góry dziękujemy. Sprawmy wspólnie, żeby w Legionowie stanęła instalacja artystyczna dedykowana Oldze Tokarczuk, która rozsławi stolicę powiatu legionowskiego na cała Polskę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 798 502 135.

(info Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie)

Dodaj komentarz