Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Zbigniew Andrzej Judycki

Dziennikarz, biograf Polonii, autor słowników biograficznych


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

ZBIGNIEW ANDRZEJ JUDYCKI
Dziennikarz, biograf Polonii, autor słowników biograficznych. Ur. 4 IX 1948, Opatów.

Studia, kariera naukowa: Uniwersytet Jagielloński – studia prawniczo-administracyjne, 1970-74, studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1976-77 i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1978-80, (etnografia, specjalizacja – folklor polonijny); doktor nauk humanistycznych 1994; habilitacja 1996 na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, od 1996 docent a następnie profesor PUNO.

Praca, kariera zawodowa, działalność kulturalna. We Francji w latach 1980-2006, m.in. redaktor naczelny Kwartalnika Biograficznego Polonii w Paryżu i współzałożyciel Institut de Recherches Biographiques w Vaudricourt; redaktor w tygodniku „Głos Katolicki” i miesięczniku „Nasza Rodzina” w Paryżu 1990-2012. Założyciel i wiceprezes (1994-1997) Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu. Główny specjalista oraz pełnomocnik komendanta głównego ds. popularyzacji i historii Policji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie 2008-2012; prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu 2010-2012; doradca marszałka województwa mazowieckiego ds. Polonii i spraw zagranicznych 2011; ekspert w Parlamentarnym Zespole ds. Służb Mundurowych Sejmu RP 2012-2015; redaktor prowadzący w Wydawnictwie Sejmowym w Warszawie 2017-2018; przewodniczący Rady Fundacji Sedeka w Warszawie 2018-; współpracownik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie 2008-. Inicjator budowy pomnika Polonii w Warszawie. Organizator 22 międzynarodowych sympozjów biografistyki polonijnej (m.in. Paryż, Londyn, Bruksela, Wiedeń, Rzym, Stella Plage, Warszawa, Kraków, Lublin). Inicjator wystawy „Polscy w siłach zbrojnych i policji państw obcych” 2016.

Publikacje: autor ok. 2000 artykułów oraz autor, współautor lub redaktor ponad 60 publikacji książkowych, m.in. The Polish Armorial/Armorial Polonais, w języku angielskim i francuskim (Chateau Thierry 1988), Poles in Great Britain (t. I Londyn 1995, t. II Londyn 1998), Les Polonais en France, w języku francuskim (Paris 1996), Polacy w Austrii (Lublin 1999), Krakowianie w świecie. Słownik biograficzny (Toruń 2000), Słownik biograficzny. Polonia (Warszawa 2000), Polacy w Belgii i Luksemburgu. Słownik biograficzny (Toruń 2000), Rodacy w obcych mundurach. Słownik biograficzny (Toruń 2001), Les Polonais en Belgique et au Luxembourg (Toruń 2001), W służbie Bogu i światu. Słownik biograficzny (Toruń 2002), Podhalanie. Słownik biograficzny (t. I-III Vaudricourt-Zakopane 2005-2014), Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu, album (t. I-III Warszawa 2006), Architekci polscy w świecie, album (t. I, Warszawa 2006), Polscy sportowcy w świecie. Słownik biograficzny (Kielce 2007), Świętokrzyskie biografie. Słownik biograficzny (Kielce 2007), Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny (Kielce 2008), Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Słownik biograficzny pracowników naukowych (Londyn 2008), Encyklopedia Policji. Część biograficzna, t. I-II (Kielce 2011), Polscy sportowcy w świecie (Warszawa 2014), Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii Świata, tom I (Lublin 2014), Polscy kawalerowie Legii Honorowej (Warszawa 2015), Mazowieccy muzealnicy (Warszawa 2015), Polscy muzycy w świecie. Słownik biograficzny (Warszawa 2015), Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych (Warszawa 2016), Mazowszanie w świecie. Słownik biograficzny (Warszawa 2016), Mazowieckie muzea, galerie sztuki, antykwariaty i archiwa (Warszawa 2016), Twórcy wizerunku Polonii, album (t. I-II Warszawa 2018-2019), Pod obcymi sztandarami. Oficerowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych (Warszawa 2019), Kardynałowie i biskupi polskiego pochodzenia w świecie (Warszawa 2019), Lekarze polskiego pochodzenia w świecie (Kielce 2020), Mała encyklopedia Polonii francuskiej (Warszawa 2021), Wojna polsko-rosyjska. Słownik biograficzny (Warszawa 2021), Polacy w armii Napoleona. Słownik biograficzny dowódców (Warszawa 2021), Pamięć wykuta dłutem. Pomniki animalistyczne w Polsce i na świecie (Kielce 2021).

Organizacje: honorowy profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2008-; honorowy członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 2002-. Redaktor naczelny Policyjnego Magazynu Historycznego „Policjanci” 2008-. Członek redakcji: kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”, „Kwartalnik Kresowy”, „Res Cresowiana”.

Nagrody i odznaczenia. Laureat wielu nagród m.in. francuskiej nagrody historyków „Prix Piarron de Chamousset”, nagrody naukowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nagrody miasta Kielc, nagrody im. św. Brata Alberta, polonijnej nagrody literackiej „Złota Sowa” (Wiedeń), nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczenia m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława, Krzyż Komandorski Orderu Świętego Wojciecha, Złoty Krzyż Zasługi, odznaka honorowa „Bene Merito”, Order Polonia Mater Nostra Es, Złoty Medal „Za zasługi dla Policji”, Złoty Medal Wojska Polskiego, Krzyż Błękitny „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum Policji”, Medal „Gloria Interepidis et Animi Promptis”, Medal Militio Pro Christo, Medal Exuli Bene de Ecclesia Merito (Rzym), Złoty Medal Międzynarodowej Akademii Lutecja w Paryżu, Medal „Pro Memoria”, Medal „Benemeriti de Opere Fvndato Ioannis Pavli PP. II”, Medal Arthura Troppa, Medal „Pro Masovia”, Krzyż „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych”.


(oprac. z uzup. bp i ap)

One thought on “LPK: Zbigniew Andrzej Judycki

Dodaj komentarz