Targi w Polsce Targi, festiwale

Święto Dobrego Słowa i Książki – podsumowanie Targów Wydawnictw Katolickich

Tysiące odwiedzających, dziesiątki spotkań czytelników z ulubionymi autorami oraz powrót gali Nagrody SWK FENIKS. W Warszawie odbyły się 26. Targi Wydawców Katolickich.


Blisko 100 wystawców, kilka tysięcy prezentowanych tytułów, kilkadziesiąt godzin wydarzeń w programie towarzyszącym, wielotysięczna publiczność czytelnicza, która przewinęła się przez Arkady Kubickiego na stołecznym Zamku Królewskim. Tak prezentuje się liczbowe podsumowanie tegorocznej edycji najważniejszego w Polsce wydarzenia wystawienniczego dedykowanego książce religijnej. Ale Targi to przede wszystkim spotkania miedzy ludźmi, szansa na interakcję i wymianę myśli.

Jak podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Narecki, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przewodniczący Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2021, w tym wyjątkowym roku Targi cieszą się sporym zainteresowaniem, co z pewnością napawa optymizmem nie tylko wydawców, ale i autorów dobrej książki katolickiej. Jego zdaniem przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka: – Między innymi i zmieniająca się dynamicznie sytuacja społeczna Przy czym nie mam na myśli tylko sytuacji związanej z pandemią, ale również o wiele poważniejsze zmiany, które zachodzą w kulturze współczesnej. Świadomy i wrażliwy czytelnik szuka więc czegoś, co może zapewnić mu poczucie stabilności i intelektualny spokój, co da nadzieję wbrew odbierającym często wiarę medialnym przekazom. Co przypomni wreszcie prawdy ewangeliczne i wartości fundamentalne, zgodne z dekalogiem. Od wieków niezmienne pozwalające godnie żyć. Słowo bowiem, i to mówione i to pisane – jak pisał już wielki grecki retor Gorgiasz – jest potężną siłą, która za pomocą bardzo małej i niewidocznej formy dokonuje najbardziej boskich dzieł. Potrafi bowiem opanować strach, zmniejszyć zmartwienie, wzniecić radość i pomnożyć litość. Przez stulecia, także dzisiaj, definicja ta jest nada aktualna.

Targi mają charakter interdyscyplinarny. Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem odwiedzających cieszą się nie tylko tradycyjne książki drukowane, ale równie publikacje audio, pozycje multimedialne, a coraz większe grono czytelników coraz przychylniej patrzy również na książki elektroniczne. Innym przykładem zainteresowania wartościowym słowem jest program filmowy Targów. Również w tym roku liczne grono odbiorców przyciągnęło kilkanaście pokazów i spotkań dedykowanych produkcjom fabularnym i dokumentalnym o tematyce religijnej.

Organizatorzy planują już kolejną odsłonę tego wydarzenia, nowości w prezentacji wartościowej oferty wydawniczej. Liczą jednocześnie na możliwość ponownego znacznie szerszego otwarcia się na fizyczną obecność czytelników, możliwość realizacji większej liczby paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich. Wszystko to, by zadośćuczynić potrzebom i oczekiwaniu czytelników. – Po liczbie osób, które zdecydowały się odwiedzić Targi, ale także po związanej z tym faktem pozytywnej reakcji wystawców wyraźnie widać, jak czytelnicza publiczność tęskniła za tym wydarzeniem. Najwyraźniej dowodzi tego przyjazna, wręcz familiarna atmosfera targowych spotkań między czytelnikami a autorami. Cieszymy się, że naszemu Świętu Dobrej Książki udało się przez wiele lat zbudować trwałą więź z wierną rzeszą miłośników książek – podsumowuje ks. Roman Szpakowski SDB, dyrektor Targów i prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
(info PW)

Zapis gali Nagrody SWK FENIKS 2021 dostępny jest na profilu Targów w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/targikatolickie/videos/1203152870183148


Dodaj komentarz