Kadry - poligrafia Poligrafia

Nowe władze Polskiej Izby Druku

W czwartek 4 listopada br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Druku. W związku z rezygnacją Jacka Hamerlińskiego ze stanowiska prezesa PID (z powodów zdrowotnych) zadaniem Zgromadzenie był wybór nowych władz Izby i uzupełnienie składu Rady PID. Wybrano następujących kandydatów zarekomendowanych przez ustępującą Radę PID:

Prezes Polskiej Izby Druku:
Jacek Kuśmierczyk – Reprograf-Grafikus

Członkowie Rady Polskiej Izby Druku:
– Leszek Wojtczuk Drukarnia WL Sp. z o.o.
– Artur Chęsy – Drukarnia Pozkal Sp. z o.o., SK
– Leszek Guzowski – Hadepol Flexo Sp. z o.o.
– Jakub Bielecki – Erbi Sp.zo.o.
– Tomasz Korościk – Drukarnia Oltom Sp. z o.o., SK
– Maciej Sierpiński – MDM Sp. z o.o., SK

Dodaj komentarz