Wystawy

„Polska ilustracja dla dzieci” – wystawa w BWA – Galeria Zamojska

Swoistą wizytówką Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska jest działalność związana z ilustracją. Należą do niej wystawy polskiej ilustracji, odbywające się na terenie kraju i za zagranicą oraz organizowane od 1984 roku na Roztoczu plenery ilustratorów, mające od kilku lat rangę imprez międzynarodowych. Dzięki plenerom BWA – Galeria Zamojska corocznie zyskuje kilkadziesiąt nowych prac, powiększając w ten sposób swoją kolekcję, która obecnie liczy 3400 prac. Zapoczątkowane i rozwijane przez zamojskie Biuro Wystaw Artystycznych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku kontakty ze środowiskiem ilustratorów są nadal utrzymywane i rozwijane.

Na wystawie „Polska ilustracja dla dzieci” prezentowane są najciekawsze i najwartościowsze prace wybrane z zamojskiej kolekcji ilustracji. Ich autorami są wybitni polscy ilustratorzy, współtwórcy tzw. „polskiej szkoły ilustracji”, artyści tej miary jak m.in. Michał Bylina, Antoni Boratyński, Elżbieta Gaudasińska, Jerzy Flisak, Stasys Eidrigevicius, Bohdan Butenko, Krystyna Michałowska, Kazimierz Mikulski, Wiesław Majchrzak, Elżbieta i Marian Murawscy, Olga Siemaszko, Janusz Stanny, Anna Stylo-Ginter, Andrzej Strumiłło, Teresa Wilbik, Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki.

Większość prac pochodzi z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Wystawa czynna jest w BWA-Galerii Zamojskiej w dniach od 14 stycznia do 27 lutego b.r.

(info BWA – Galeria Zamojska)

Dodaj komentarz